3. november 2021

Õppisime liidetava leidmist

Tunni algul tegime ajud soojaks nuputamisülesandeid lahendades. Õpetaja loosib karbist 3 ülesannet, mida siis lahendame. Algul pusib igaüks omaette, siis räägime lahenduskäigud läbi ka:


Seejärel kuvas õpetaja tahvlile tähesegadiku, mille seest lapsed otsisid matemaatikaga seotud sõnu:
Tähesegadiku vastused:
Nüüd ütles õpetaja, et tänase tunni jooksul peavad lapsed olema eriti tähelepanelikud ning jälgima, milliseid sõnu õpetaja tunni jooksul kasutab just sellest tähesegadikust ning lapsed pidid need siis enda jaoks ära märkima. Kõige tähelepanelikum kuulaja oli Martti, kes sai kirja kõige rohkem märgatud-kuulatud sõnu =)

Uue osana õppisime liidetava leidmist.
Kõigepealt tuletasime meelde mõisted "liidetav" ja "summa". Nüüd kirjutas õpetaja liitmistehte nii, et ühe liidetava peitis ta  konna pildi taha. Arutasime koos lastega, kas konna taga peidus olev arv on suurem kui summa või väiksem. Lapsed arvasid, et see arv on väiksem. Seega pidime koostama lahutamistehte. Nõnda saimegi teada konna taga peidus oleva arvu. Igaks juhuks on alati hea ka teha kontroll:

Aga päris matemaatika keeles me kirjutame pildi asemele hoopis tähed. Nõnda õpetaja siis tegigi:


Kuna matemaatikas on väga tähtis täpsus ja vormistus, siis näitas õpetaja skeemina, millele tuleb kirjutamisel tähelepanu pöörata:


Nüüd proovisime ise ülesande põhjal sõnastada reegli ja kirjutasime selle ka vihikusse:


Lahendasime harjutamiseks mõned ülesanded veel:


Mõnikord sõna "kontroll" asemel võime põhjendada ka sõnaga "sest" ning me kasutame vastuse kontrollimiseks pöördtehet. Just selline ülesanne oli meil töövihikus:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar