31. jaanuar 2013

Kubistlik portree kollaaźitehnikas

Kubistlikel maalidel maalitakse asju (muusikainstrumendid, natüürmordid, maastikud jne) geomeetriliste kujunditena, tükeldatuna või kujutatakse esemeid ühekorraga mitmest vaatevinklist. Portreedel kujutatakse nägu mitmest erinevast küljest, näo osad ei ole tavapäraselt. Kuulsad kunstnikud Picasso ja Braque hakkasid oma töödele liitma kirjatähti, ajaleheväljalõikeid, riidetükke ja muid senisele maalikunstile võõraid esemeid. Nõnda sündis kollaaź. Meie tegime kubistlikku portreed kollaaźitehnikas. Tööd tulid välja väga vahvad.

28. jaanuar 2013

Geomeetrilised kujundid ja kubism

Oleme juba mitu päeva tegelenud geomeetriliste kujunditega. Vaatasime slaidiprogrammi "Tasapinnalised ja ruumilised geomeetrilised kujundid". Arvutamislotot kokku pannes tuli välja geomeetrilistest kujunditest pilt. Seejärel otsisime piltidelt nelinurki ja panime kokku tangrami. Kõige kiirem oli tangramis Adrian. Nuputamisülesandes tuli kujunditelt leida õige arv kolmnurki ja nelinurki. Õpetaja näitas kubismitehnikas kunstiteost. Lapse otsisid sealt erinevaid geomeetrilisi kujundeid. Seejärel täitsime töövihiku ülesandeid.


Matemaatika töövihikus oli kunstniku Juan Gris´i maal.

Otsisime maalilt täisnurkseid kujundeid ja seejärel üritasime värvipliiatsitega värvida sedasama maali nii sarnastes toonides kui vähegi oskasime. Meiepoolsed versioonid maalist on sellised:


Kunstiõpetuse tunnis vaatasime slaidiprogrammi kubismist, vaatlesime erinevate kunstnike töid. Selgus, et meile juba tuttava Juan Gris´i tööd on täiesti äratuntavad teiste kunstnike tööde seas.


Laste lemmikuks osutus tore kubistlik töö, millele nad ise panid pealkirja  - "Kass lapiteki all" =)Seejärel proovisime ka ise maalida kubistlikku pilti.


25. jaanuar 2013

Talverõõmud

Rääkisime toredatest talvistest tegevustest. Vaatasime slaidiprogrammi talverõõmudest, jutustasime õpiku pildi järgi, lugesime  katkendi J. Vaiksoo raamatust "Lumemöll". Seejärel koostasime pildiseeriast ja lausekaartidest jutukese. Kodus õppisid lapsed vahvad luuletused pähe. Kõige ilmekamad etlejad olid laste arvates Rii, Hanna-Reena ja Adrian. Kui teile tundub, et lapsed on kuidagi videotel viltu, siis võite keerata oma monitori =),  sest õpetaja mõistus videote laadimisel lõppes siinkohal kahjuks otsa =)


Rühmatöös arutasid ja koostasid lapsed lumesõja pidamise reeglid ja esitasid need siis tervele klassile.
I rühm - Geidy, Joosep, Johanna Anette ja Hele-Maarja
- Mängitakse nendega, kes tahavad mängida;
- Palle võib visata vaid vastu jopet ja pükse;
- Pallid peavad olema pehmed ja ümmargused;
- Palliga ei tohi visata vastu nägu.
II rühm - Raimond, Walter, Oto-Ben, Desiree ja Rii
- Mängida võib lumesõda oma kodu õues ja nende sõpradega, kes on nõus mängima;
- Visata võib kõhu ja pükste peale;
- Pallid peavad olema lumest tehtud;
- Pallid ei tohi olla jääst.
III rühm - Janar, Hanna-Reena, Johannes ja Adrian
- Mängida võib nendega, kes tahavad mängida;
- Palliga võib visata vastu kõhtu, selga ja jalga;
- Pallid peavad olema keskmise suurusega, pehmed ja valged;
- Mängida võib tund aega.

Seejärel joonistasime pilte talvistest tegevustest.
Meie pildid talvelõbudest.22. jaanuar 2013

Mõistatused

Nendelt linkidelt leiad erinevaid mõistatusi.
* mõistatused 1
* mõistatused 2
* mõistatused 3
* mõistatused 4

Mängud mõistatuste kohta:
MÕISTATA 1
MÕISTATA 2
MÕISTATUSED LOOMADEST

Jaapani ikebana ja origami

Jaapanist on meieni jõudnud mitmed toredad asjad. Nii tuli arvutamislotot kokku pannes välja ilus jaapani lilleseade, mida kutsutakse ikebanaks.Tööõpetuse tunnis tegime aga origamit ehk voltisime lõbusaid rebaseid ja jäneseid.Kel tekkis origami vastu huvi, leiab palju vahvaid voltimisi koos õpetustega
SIIT 
SIIT

Hunt, kriimsilm, võsavillem, susi, metsatöll ...

Tänagi jätkasime aasta looma - hundi teemadel. Eesti keele tunnis mõistatasime mõistatusi loomadest. Vaatasime slaidiprogrammi hundist. Pärast tegime tahvlil lünkharjutust ja kirjutasime harjutuse  vihikusse. Rääkisime toredatest kõnekäändudest nagu "hundiisu" ja "julge hundi rind on rasvane".
Matemaatikatunnis harjutasime liitmist-lahutamist. Tahvliloto lahendamisel saime kokku toreda pildi, otse loomulikult hundist. Tahvlidoomino kokkupanemisel ja kaartide ümber keeramisel saime teada, millised on hundi rahvapärased nimetused. Heal lapsel mitu nime. Hunt on siis eriti "hea laps", sest talle on väga palju nimesid antud.

21. jaanuar 2013

Omaloomingukonkurss teemal "Hunt ja nurmkana"

Selleaastase omaloomingukonkursi teemaks oli "Aasta loom - hunt ja aasta lind - nurmkana". Konkursile esitatud tööde seas oli väga vahvaid meisterdamisi, jutukesi, luuletusi, räpi stiilis laul, referaate, plakateid, joonistusi ja maale. Oli töid, mida lapsed olid täitsa iseseisvalt valmis teinud ja oli ka töid, kus võeti emad-isad  nõu ja jõuga abiks. Õpetajad seadsid töödest üles väga toreda näituse. Koridori  pani õpetaja üles ka hundi - ja nurmkanateemalise stendi.
Ei ole kahtlustki, et meie koolis teavad nüüd kõik, kes on selle aasta loom ja lind =)


Lemmikraamatute näitus

17. jaanuar 2013

Tänases paaristöös loosisime taas paarid välja Mesikäpa kaartide abil. Lapsed lugesid üksteisele ette muinasjuttu "Jänku ja naeris" ning moodustasid iga lõigu kohta küsimuse. Seejärel jutustasid nad küsimuste ja piltkava abil üksteisele sedasama muinasjuttu. Õpetaja jaotas igale rühmale veel ühe toreda muinasjutu - "Hunt, sokk ja kapsad". Lugu jutustas mehest, kes pidi teisele kaldale viima nii hundi, soku kui ka kapsad, kuid korraga mahtus paati vaid mees ja üks tegelastest veel. Lapsed pidid leidma lahenduse, kuidas mees seda tegi, et hunt ei sööks sokku ja sokk omakorda kapsaid ära. Lapsed nuputasid ja nuputasid, kuid päris õiget lahendust ei osanud keegi välja pakkuda. Kui õpetaja lahenduse skeemi tahvlile joonistas, jätkus elevust veel tükiks ajaks ja lapsed lubasid oma emadele-isadele ka ülesannet lahendada anda.

Loomade õppimisel oleme vaadelnud ka nende käpajälgi. Valmis said meie jäljeraamatud. Nüüd võib raamatuga koos metsa minna ja loomade jälgi uurida.

16. jaanuar 2013


* MUINASJUTUTEGELASED
* MUINASJUTUD
* MATEMAATIKA MUINASJUTTUDES
Tänanegi päev jätkus raamatute ja muinasjuttude lainel. Õppimine toimus aktiivõppevormis paaristööna. Kõigepealt loosisime välja paarilised. Seejärel leidis iga rühm endale "õppimisepesa". Esimese ülesandena tuli uurida raamatu sisukorda ning selle põhjal täita töölehte. Järgmises ülesandes olid muinasjutud omavahel segi aetud ja lastel tuli õiged muinasjutulõigud kokku panna, neile pealkirjad leida ja muinasjuttude kohta küsimused kirjutada. Seejärel valis rühm välja ühe muinasjutu, mis õpiti ilmekalt lugema. Töövihikus oli vahva ülesanne muinasjutu kohta rebasest.

Loodusõpetuse tunnis oli Oto-Benil kaasa võetud tore plaat loomahäälte ja muude loodushäälte kohta ning ka raamat "Metsaelu aabits". Kuulasime rebase, hundi, põdra, siili, soku, orava, jänese ja karu  häälitsusi ja vaatasime seda huvitavat loodusraamatut. Eleriin tõi meie loomanahkade kollektsioonile täienduse - naaritsa naha. Seejärel uurisime meie metsade suurt looma -  karu.Karu kohta saad rohkem teada  
SIIT
SIIT
SIIT

15. jaanuar 2013

Tutvustasime loetud raamatuid

Lapsed tutvustasid  raamatuid, mida nad  olid lugenud ja lugemispäevikusse kandnud. Oli väga vanu raamatuid (aastast 1964) ja päris trükilõhnalisi uusi. Enamasti oli lugemiseks  valitud juturaamatuid, aga leidus ka üks luuleraamat, spordiraamat ja tarkuseraamat. Lapsed jutustasid läbiloetud raamatutest suure õhinaga ja soovitasid neid teistelegi lugeda. Pärast seadsime raamatutest näituse. Vahetundide ajal said lapsed raamatuid lehitseda ja lähemalt uurida. Huvi raamatute vastu oli suur, sest lugeda on tore ja vahva.

10. jaanuar 2013

Tänagi surfasime põnevas loomamaailmas =)

Täna hommikul ootas lapsi koolis üllatus. Öö jooksul olid klassi ilmunud Eesti metsade loomadelt pärit nahad. Loomanahad "võlus" klassi Rasmuse ema Seila ja meie saime need loomade õppimise jaoks mõneks ajaks laenuks. Nõnda said lapsed oma käega katsuda kui kare on metssea nahk, võrrelda kitse suvist kasukat talvisega, silitada rebase ja kähriku kasukat, uurida kopra nahka ja imetleda ilvese imepehmet ja ilusat kasukat. Seila tõi kaasa ka põnevaid loomaraamatuid, kus sees vahvad pildid loomadest, nende elupaikadest, söömisharjumustest, jälgedest jne. Rasmus näitas meile oma talismani - metssea kihva. Uudistamist jagus terveks päevaks.

Arvutitunnis otsisid lapsed huvitavat materjali loomade kohta ning täitsid eilses loodusõpetuse tunnis poolelijäänud ülesandeid.

 Eesti keele tunnis kuulasime toredat juttu sellest, kuidas metsarahvas talvel elab. Selle põhjal tuli täita kuulamisharjutus. Seejärel luges õpetaja jutu uuesti ette ja lapsed järjestasid lauseloto laused õigesse järjekorda. Pärast lõigati laused lahti ja kleebiti õiges järjekorras jutukesena kokku. Viimase ülesandena tuli seletada uusi sõnu ja selgitada allajoonitud sõnade keelereegleid.

 Kunstiõpetuse tunnis maalisime aasta looma - hunti. Arvutitunnis leidsid lapsed, et maailmas elab väga erinevaid hunte (nii suuruse, värvi kui elukoha poolest). Nii on ka meie hundid piltidel eriilmelised ja toredad.