26. märts 2015

Uurisime inimest.

Loodusõpetuse tundides tegeleme endiselt inimkeha uurimisega. Oleme õppinud tugi- ja liikumiselundkonda, hingamiselundkonda, meeleelundeid ja seedeelundeid. Viimastes tundide teemaks on olnud seedeelundid. Vaatasime toredat slaidiprogrammi "Võileiva teekond", uurisime põnevaid teadusraamatuid ning töölehel tuli välja lõigata ja kokku sobitada inimese seedeelundkond. Rasmusel oli kaasas tore õppevahend, kus "juppidest" sai kokku panna inimese.

Mängu inimese kehaosadest saad mängida siit: Mäng "INIMESE KEHAOSAD"

Kunstiõpetuse tunnis püüdsime kujutada liikuvaid inimesi. Selleks olid meil abimeesteks puunukud, pildid ja inimese śabloonid:25. märts 2015

Etluskonkurss

Täna toimus 2. ja 3. tunni ajal algklasside etluskonkurss. Auväärsesse źüriisse kuulusid eesti keele õpetaja Ave, raamatukogutöötajad Liia ja Sirje, kelle ülesandeks oli välja selgitada parimad etlejad, kes esindavad meie kooli maakondlikul etlejate konkursil. Kuna on muusika-aasta, siis esimeste kuni kolmandate klasside õpilased esitasid muusikateemalisi luuletusi ja neljandikud proosapalasid. Kuna meie algklasside lastel on kõikidel õnn omada plokkflööti, siis sõnaliste etteastete vahel mängisid lapsed ühisansamblina flöödipalasid "Meeril oli talleke" ja "Kus on minu koduke".


Meie klassist olid võistlustules RII, ADRIAN ja RASMUS.
Kõik esinejad olid väga tublid, aga paraku saab edasi saata vaid ühe õpilase. Seetõttu esindavad maakondlikul etluskonkursil  meie kooli:
ANDER MÕTTUS  1. klassidest 
MARTA SAAN  2. klassidest 
KIRKE SAVITSCH  3. klassidest 
AGE TOOMET  4. klassidest

Kallis, HELE-MAARJA! Palju õnne!

Soovivad klassikaaslased ja õpetaja Marju.

24. märts 2015

Kiidame tublisid

Koolivaheajal osalesid tublilt raamatukogude poolt korraldatud kirjandusvõistlusel meie klassi poisid ADRIAN ja JOOSEP. Kiitus!

Ujumisvõistlustel sai diplomi HELE-MAARJA. Tubli!
Küünlaümbriste kogumisvõistlusel pälvis auhinna JOHANNA-ANETTE. Tubli!

13. märts 2015

Klassihommik

Täna on nii veerandi viimane päev kui ka emakeelepäev. Seetõttu kogunesime saali, kus tegime kokkuvõtted veerandist, kiitsime tublimaid õppureid ja jagasime emakeelenädalal saadud kiituskirju.


  Algklasside "viielised":
 
Klassis jagasime tunnistusi. Õpetaja näitas enda 4. klassi tunnistust. Seda lähemalt uurides selgus, et tol ajal õpiti 4. klassis juba ka ajalugu ja bioloogiat ning tunnistusele märgiti  ÜKT hinne ehk ühiskondlik kasulik töö =)

Klassihommiku organiseerisid lapsed ise: leppisid omavahel kokku, kes mida toob, kes viib läbi
viktoriinid, kes mõtleb mängud jne. Väga super!!!
Adrian, Oto-Ben ja Joosep viisid läbi viktoriinid poistele ja tüdrukutele. Poistel oli muidugi jalgpalliteemaline, tüdrukute viktoriin viidi läbi vahetunnis ja õpetaja seda ei näinudki.
Rii ja Hanna-Reena korraldasid erinevaid mänge: "Laulmismäng", "Alias" ja "Kes ma olen?"


Eriti meeldis lastele "Laulumäng", mida mängiti lausa mitu korda. Rasmusel õnnestus see mäng korduvalt võita. 
                          Siis oligi aeg klass ära koristada ja üksteisele häid soove soovida.
                                              ILUSAT PÄIKSELIST VAHEAEGA!