22. märts 2023

Eesti keele tund

Kuna eelmistes tundides tegelesime lause liikidega, siis mängisime tunni algul õppemängu. Iga laps võttis endale kaardi, kus peal sõna ja lauselõpumärk. Selle sõnaga tuli välja mõelda sobiv lause. Näiteks sai õpetaja sõna "? kodutöö" ja küsis kohe: "Kas teil on kodutöö kõigil tehtud?"

                                        

                                                  

                                        

                                        

                                        

Lugesime töövihikust pala laisast kassist ja saime teada, et jutukesel on sissejuhatus, teemaarendus ja lõpetus.

Ka järgmine lugu oli ühest loomast - hamstrist. Parandasime loos õigekirja- ja lõpumärgid ning seejärel kirjutasime loo ilusas käekirjas puhtalt ümber:

Loomade teemal jätkasime lustaka paaristööga. Kõigepealt loosis õpetaja nimekaartidega paarilised ja selgitas tööjuhendit. 
Esimene ülesanne oli "jooksev etteütlus" hiirtest. Üks paarilistest loeb teksti ja jätab terve lause meelde ja seejärel tuleb ja dikteerib kaaslasele. Umbes poole teksti peal vahetatakse rollid. 
Kui etteütlus kirjutatud, sai õpetajalt kontroll-lehe ning lapsed parandasid sisselipsanud vead ära. Viimase ülesandena tuli vastata küsimustele.


20. märts 2023

Lause liikidest prügini

 Tänast eesti keele tundi alustas õpetaja lauseliikide teemaga. tuletasime meelde, mis on väitlause, küsilause, hüüdlause, käsklause ja soovlause ning milliseid lauselõpumärke kasutame. Õpikuteksti lugedes jõudsime väga aktuaalse prügiteema juurde:


Lugesime jutukest metsa ja metsaelanike kohta ning moodustasime loetud teksti kohta nii küsi- kui hüüdlauseid:

Täitsime töövihikuharjutusi:

Vaatasime väga mõtlemapanevat videot. Praegu on viimane aeg midagi ette võtta, et meie armas planeet ei upuks prügisse.

Arutasime lastega, kuidas saaksime meie loodust säästa. Lapsed pakkusid välja, et peame elama nii, et tekiks vähem prügi, kilekottide asemel kasutame riidest kotte, tarvitame vett säästlikult ning poest ei osta asju, mida me tegelikult ei vajagi. Kui kõik inimesed nii mõtleksid, oleks meie Maa päästetud!

Vaatasime õppefilmi "Aita pakend ringlema".
Nüüd kirjutasime 5 asja, mida saime filmist teada (väitlaused), viis küsilauset ja ühe käsklause filmi kohta.

Kuna matemaatika tunnis õpime muutuja leidmist, siis oli õpetajal käepärast teemaga sobiv tööleht:

17. märts 2023

Tähegraafika

Emakeelenädala teemaga sobivad hästi kunstitunnis valminud nimegraafika tööd. Mõned tööd on ikka nii põnevad, et võid jäädagi mustritesse rändama.

Emakeelenädala kokkuvõte

Sel nädalal tähistasime emakeelenädalat.

ESMASPÄEVAL  kirjutasime ilusa käekirjaga luuletust ja kaunistasime oma töö ära ka. Źürii otsustas, et kõige kaunima käekirjaga lapsed meie klassis on:
MELANY, KRISTELLA, EMMA MARA ja MARTA.

TEISIPÄEVAL toimus 4. klasside eesti keele olümpiaad. Meie klassis olid tublimad:
I koht - ANETTE
II koht - MELANY
III - koht MARTTI ja RANDO

KOLMAPÄEVAL kirjutasime etteütlust.
Kõige paremini kirjutas etteütlust MARTTI.

Tublid olid ka KRISTELLA, MELANY, ROBIN, DEANNA, ADELE MARIE, EMMA MARA ja ANETTE.

NELJAPÄEVAL võistlesime funktsionaalses lugemises.
I koht - MELANY
II koht - ANETTE

KÕIGE PAREMAD  EMAKEELENÄDALAL olid:
I koht -  MELANY
II koht - ANETTE
III koht - KRISTELLA
IV koht - MARTTI
V koht - ROBIN
VI koht - RANDO
VII koht - MIRTEL Roosipuu
VIII koht - DEANNA