22. september 2023

Suurem, väiksem, võrdne

Matemaatikatunnis kordasime õpitud mõisteid "suurem-väiksem", "pikem-lühem", "laiem-kitsam", "kõrgem-madalam" ja moodustasime piltide kohta lauseid:


Saime tuttavaks mõistetega "võrratus" ja "võrdus" ning õppisime hulki ja arve omavahel võrdlema.


Täitsime koos töövihikut:

Õpetaja selgitas töölehe ülesandeid. Seejärel pusisid lapsed iseseisvalt töölehe kallal. Kes jäi hätta, seda õpetaja natuke aitas.

19. september 2023

Õppisime M tähte ja häälikut

Tunni algul õppisime uue tähesalmi:

Mutt müttas mullas,
müksas mägra maja.
Mäger mures:
mitu mätast müürist maas!
Mis muud, muljus mulla maha.
Mutt märkas:
"Miks mees mängid mäkra?"

Lapsed mõistatasid kohe, et täna hakkame M tähte õppima. Uurisime, kus on M tähe kohta tähestikus ning milline on tema väike kaaslane (m). Õpetajal olid tahvlile pandud aabitsategelased. Lapsed pakkusid nende kohta M-ga sõnu:

Nüüd harjutasime M tähe kirjutamist. Kõigepealt joonistasime sõrmega õhku, siis laua peale, tahvlile ja lõpuks oma töövihikusse:

Lugesime aabitsast M tähe lugusid. Õpetaja pani tahvlil tööle taimeri. lapsed pidid 5 minuti jooksul lugema nii palju kui võimalik. Osavamad lugejad jõudsid selle aja jooksul isegi mitu korda lood läbi lugeda. 


Nüüd loosisime nimepulkadega klassi ees lugejad ja jagasime ära osad. Nii saime teksti lugeda mininäidendina:

Esimest korda proovisime kirjutada ka vihikusse.

Pikk-lühike, pikem-lühem, suur-väike, suurem-väiksem

Matemaatikatunnis võrdlesime täna pikkuse järgi nii lapsi kui esemeid. Õppisime mõisteid "pikem kui", "lühem kui", "suurem kui", "väiksem kui".Tunni algul olidki lapsed näitvahenditena kohe varnast võtta =)


Võrdlesime ka esemeid õpetaja laual:


Vaatasime videot muinasjutust "Suur Peeter ja Väike Peeter:

Saime teada, millised on maailma väikseimad loomad:

Töövihikuharjutusi tegime kõik koos: 

Nüüd jagas õpetaja töölehe, mille kallal tuli täitsa iseseisvalt pusida. Õpetaja tahtis välja selgitada, kes lastest saavad tööjuhendite lugemisega täitsa ise hakkama.