29. jaanuar 2015

Väitlesime teemadel "Miks on hinded koolis vajalikud" ja "Miks ei tohiks olla hindamist".

Jagasime klassi kahte võistkonda. Üks võistkond sai teemaks "Miks on hinded koolis vajalikud" ja teine pidi siis talle vastu vaidlema ehk väitma, et koolis ei tohiks üldse hindeid panna. Esialgu anti võistkondadele veidi aega oma mõtted paberile panna ning siis asusime väitlema. Võitma pidi see võistkond, kes suutis kõige rohkem tuua välja omapoolseid väiteid. Kuna tegelikult arvasid kõik lapsed, et hinnete panek on koolis nende meelest vajalik, siis oli eriti raske sellel võistkonnal, kes pidi vastupidist väitma =)
 Võistkonna "Miks ei tohiks olla hindamist" mõtted:
- Halva hindega tekib halb tunne;
- Siis on kõik lapsed võrdsed;
- Ei olda üksteise peale hinnete pärast kadedad;
- Siis ei muretseta hinnete pärast;
- Ei pea väga sügavuti mõtlema;
- Keegi ei uhkusta hinnetega;
- Õpetajal ei ole siis nii palju tööd tööde hindamisega =);
- Lapsevanemad ei ole lastega pahased hinnete pärast;
- Ei narrita kui on läinud halvasti;
- Lastel on kogu aeg hea tuju;
- Lapsed saavad rohkem puhata;
- Siis ei pea kodus nii palju õppima.

 Võistkonna "Miks on hinded koolis vajalikud" mõtted:
- Et õpetaja saaks laste võimetest paremini aru;
- Et näha, kuidas laps on selgeks saanud;
- Et laps ise saaks aru, mida peab rohkem harjutama;
- Et laps õpiks;
- Et ta käiks üldse koolis;
- Et laps teeks koduseid ülesandeid;
- Head hinded näitavad lapse arenguvõimet;
- Et lapsevanemad oleksid lapse arenguga kursis;
- Häid hindeid on tore saada;
- Et last saaks aidata, kui tal on õppeprobleemid;
- Et ta võtaks õppimist tõsiselt;
- Et õpetaja saaks hoida silma peal;
- Et õppida rohkem, kui mõnes töös halvasti läheb ja halva hinde saad;
- Kui hindeid ei pandaks, muutub laps laisaks, sest tal pole piisavalt eesmärki.

Need on kõik laste endi kirjapandud mõtted. Jooksvalt öeldi väitluse käigus veel paar väidet, aga need kahjuks õpetajal meelde ei jäänud. Võitjaks osutus võistkond, kes oli hindamise poolt, sest neil oli rohkem väiteid kui vastasvõistkonnal.

Arutlesime koolimurede üle

Arutlesime täna õppimise ja kooliprobleemide üle. Õpetajal oli kaasas raamat "Selline on elu, Lulu! Koolimured". Raamatut lugedes saime teada, et kontrolltöid ei peaks kartma ega mõnikord halbu hindeid saada pole ka midagi hullu. Raamatus anti häid nippe, kuidas ennast õppimisel aidata, kuidas olla tunnis tähelepanelik ja töödeks õppida.

28. jaanuar 2015

Tegeleme projektiga

Esmaspäeval alustasime oma slaidiprogrammide tegemist  (vaata 26. jaanuari postitust). Täna tegelesime arvutiklassis oma projektiga edasi. Lapsed olid usinalt kodus materjali otsinud ning raamatuid kaasa võtnud. Walter õpetas huvilistele, kuidas saab internetipõhiselt koostada slaidiprogrammi Prezi keskkonnas (prezi.com) ja osa prooviski kohe uut põnevat võimalust. Tööd tehti suure õhinaga. Tööindu ei seganud ka see, kui aeg-ajalt tekkisid tehnilised viperused ning arvuti mängis mõnele lapsele vingerpussi. (klõpsa pildile)mängis mõnele lapsele vingerpussi. (klõpsa pildile).

Elu vees

Varasemalt oleme õppinud, et elu hakkas kõigepealt arenema vees. Vees elutseb mitmesuguseid loomi. Meie lugesime eesti keele tunnis kalade ja delfiinide kohta. Tekstid leidis õpetaja "Miksikesest". Kuna meil on jätkuvalt vaja harjutada funktsionaalse lugemise oskust, siis koostas õpetaja töölehe, kus  ülesanded on rajatud just tähelepanelikule lugemisele (klõpsa pildile):
Tööleht:

Kunstiõpetuses tegime toredat tööd "Veealune maailm". Kõigepealt lõikasime kartongist kalad, veetaimed ja kivid välja ning kleepisime oma aluspaberile. Algul olid meie pildid  sellised:
 Seejärel kasutasime frotaaźtehnikat (panime õhema paberi töö peale ja hõõrusime õlipastellide või rasvakriitidega oma pildi üle). Nii valmisid põnevad veealuse maailmaga tööd.

27. jaanuar 2015

Käsitöötunnis

Käsitöötunnis alustasime täna projektiga "Mänguasja õmblemine". Valida sai erinevate mänguasjade vahel: kaisukaru, kass, koer, konn, kala, lind ja ahv. Mänguasjade lõiked olid erineva raskusastmega ja igaüks valis endale meelepärase. Õppisime lõigete võtmist, lõigete kangale asetamist ja detailide väljalõikamist (klõpsa pildile):

26. jaanuar 2015

Loodusõpetuse projekt "Elupaigad"

Loodusõpetuse tunnis alustasime projektiga "Elupaigad". Iga laps loosis endale teema. Teemadeks on  "Elu vihmametsas", "Elu savannis", "Elu kõrbes" ja "Elu tundras". Õpetaja tutvustas teemasid ja projekti tegemise käiku ning jagas töö tegemiseks juhise (klõpsa):
Õpetaja õpetas, millistest raamatutest ja kuidas materjali otsida ning millele tähelepanu pöörata. Praegu sobib väga hästi klassile jõuludeks kingitud raamat "Suur maailma loomade atlas".
 Muidugi leiab vajalikku infot ka erinevatest entsüklopeediatest ja loodusteaduste teaberaamatutest. Kelle jaoks otsimisetöö tundub keeruline, pani õpetaja abistavad sildikesed raamatute vahele =)
Arvutitunnis õppisime slaidiprogrammi tegemist, lapsed said üsna ruttu vajalikud nipid kätte ning alustasid oma töö teema uurimist.

Jalgpallis medal

"Sparta Cup" võistlustel said laupäeval hõbemedali Raimond, Oto-Ben ja Janar.
Palju õnne!


23. jaanuar 2015

Tagasivaade nädalale

Sel nädalal oli laste arvates päris palju toredaid asju:
- tüdrukute käsitöötunnis valmisid nõelapadjad ja õppisime nööpe õmblema;
- mikroskoobiga oli lahe uurida (lapsed "ristisid" kinglooma Kingpooliks =));
- matemaatikatöö oli huvitav;
- meeldis, et eesti keele töö oli kahes raskusastmes;
- poiste kehalise kasvatuse tunnis õppisime saltosid ja kõrgushüpet;
- "Vaasitööd" oli väga huvitav teha;

Meele tegi kurvaks see, et:
- paljud lapsed on haiged;
- etteütlus ei läinud nii hästi, kui oleks tahtnud.
                   Puhka ja võta vabalt - on ju nädalavahetus =)