31. mai 2024

Armas MARTEN! Palju õnne sünnipäevaks!

 


Soovivad klassikaaslased, õpetaja Marju ja abiõpetaja Ille.

Õppisime oma hammaste eest hoolitsema

 Täna käis meile Keiu õpetamas, kuidas hammaste eest hoolitseda ja oma oma hambaid tervena hoida.


Kuna olime tublid kuulajad ja arutelus osalejad, siis saime hambapesupäeviku ja tunnistuse:

30. mai 2024

Meie käed

 Tänase teema mõistatamiseks kuulasime kõigepealt laulu_


Rääkisime, millised võivad käed olla. Seejärel kirjutasime tahvlil olevad sõnad töölehe lausetesse.


Meil kõigil on kaks kätt: parem ja vasak. Vahel öeldakse vasaku käe kohta ka pahem käsi.
Lugesime õpikus loo "Parem ja pahem". Algul luges igaüks vaikselt omaette, siis tegime pauslugemist (pauslugemine - õpetaja loeb ja teeb pausi, lapsed jätkavad pausi koha pealt edasi):

Õpetaja luges ette loo "Parem ja vasak" ja lapsed täitsid kuulamise ajal töölehte. 

Eesti keele õpikus olid kirjas sõrmede rahvapärased nimetused. Nüüd joonistasime meiegi oma käe töölehele ja kirjutasime need toredad nimetused juurde:

Arutlesime ka vanasõnade tähendusi:

Töövihikus oli tore ülesanne joonistamise kohta. Kõigepealt joonistasime pildi vasaku käega ja siis parema käega. Selgus, et paremakäelistel õnnestus parempoolne pilt paremini, aga kuna meil klassis vasakukäelisi ei olnud, siis teistpidist katset me võime ainult aimata. 

Töölehel oli ka tore ülesanne arvutamise ja sõrmede mõõtmise kohta:

Õpetaja õpetas, kuidas käe abil kerge vaevaga joonistada kaelkirjakut:

Vahetunnis tegid lapsed käte abil vahvat varjuteatrit:

28. mai 2024

Aardejaht

Esmaspäevased eesti keele tunnid olid hoopis teistsugused kui tavapäraselt. Nimelt kehastusime seekord aardeotsijateks. Kõigepealt loosis iga meeskond endale võtme. Et välja selgitada, missugune on meeskonna nimi, sobitati võti kokku võtmekujulise varjuga. Paberi teisel pool oli peegelkirjas meeskonna nimi. Kirja lugemiseks kasutasid lapsed peeglit. See ülesanne valmistas palju elevust ja avastamisrõõmu, kui kiri õigetpidi peeglisse ilmus. Välja võlutud meeskonna nimi kirjutati tahvlile, seekord siis juba õigesti:


Esimese ülesandena tuligi lahti "muukida" ülesanne "Võti":

                                                      


Järgmine ülesanne oli peidus aardelaekas ja selleks olid mõistatused. 

Aga aaret sellest aardekirstust lapsed ei leidnud. Nüüd prooviti õnne järgmises ülesandega:

Selgus, et topsis oli vihjekiri aarde leidmiseks:


Aardekastis olid peidus kuldmündid ja kiri järgmise ülesandega. Tüdrukute ülesandeks oli läbi lugeda pala "Peened prouad" ja poistel "Varandus":
Viimase ülesande leidsid lapsed kommipoest ja selleks oli lõbus joonistamise ülesanne: