24. mai 2023

Õppisime otsekõnet ja saatelauset.

Lugesime  humoorikat lugu "Valetamispäev":


Õppisime nii kõnes kui kirjas kasutama otsekõnet. Eriti keerulised tunduvad kirjavahemärgid. Sellepärast tegime tahvlile ja vihikusse omale väikese abimehe:
                                         
Lugesime õpikust, mis on otsekõne ja mis on saatelause:

Otsisime tekstist ja märkisime värviliseks nii saatelause tegusõnad kui ka otsekõne.

Nüüd jagasid lapsed end rühmadeks ja loosisid enda rühmale teema. Loosimisel olid abiks "võluvõtmed":


Iga rühm koostas oma teema kohta jutukese, kus sees tuli kasutada nii saatelauseid kui otsekõnet. Seejärel lugesime oma lood kaaslastele ette:


23. mai 2023

Õppekäik Tervishoiumuuseumisse

Kuna loodusõpetuse tundides käsitleme teemat "Inimene", siis oli väga oluline kinnistada saadud teadmisi ka muuseumit külastades. Kuna 4. klassi õpilastel on kohe algamas murdeiga, siis valis õpetaja ka õpilastele vajaliku programmitunni "Minu muutuv mina". Tunnis uurisid lapsed mänguliste meetoditega, mida toob kaasa suureks kasvamine. Juhendaja rääkis murdeeas toimuvatest vaimsetest ja kehalistest muutustest ning arengust. Koos vaadati, kuidas keha arengut tähele panna ja kuidas aru saada, et kõik kulgeb nii nagu peab. Samuti õpetati oma hügieeni eest hoolt kandma. Juhendaja rääkis põgusalt ka seksuaalsusest ja soojätkamisest.

Tunni lõpus saime külastada erinevaid teematubasid. Lapsed uurisid nüüd iseseisvalt, kuidas saab inimese elu alguse, vaatasime loote arengut, mehe ja naise anatoomiat, miks on mõnuained tervisele kahjulikud jne.

Uurisime elu jões.

Käisime Harmi pargis uurimas jõge ja jões elavaid elusolendeid. Saime teada, et jõe nimi on Kuivajõgi. Kõigepealt mõõtsime jõevee temperatuuri. Seejärel võtsime kahvaga ettevaatlikult vastuvoolu proove ja uurisime, millised elusolendeid meil kahvaga õnnestus püüda. Liikide määramisel oli meil abiks ka välimääraja. Kõige rohkem õnnestus püüda puruvanasid. Pärast lasime kõik elusolendid loomulikult õnnelikult vette tagasi.