31. märts 2021

"Lugemiskoer Susi"

Veebitunni algul kirjutasime päevikusse meie järgmise nädala tegemised, et oskaksime oma aega paremini planeerida. 

EESTI KEEL

Tunni algul uurisime koeranäituse kuulutust ja täitsime kuulutuse põhjal tekstis lüngad. 


Tegime interaktiivset kuulamisülesannet lugemiskoer Susist.  Kõigepealt lugesid lapsed läbi kuulamisülesande punktid. Siis kuulasime teksti tähelepanelikult kaks korda ning seejärel täitsid lapsed töölehte omas tempos ning saatsid õpetajale. Kel tööleht saadetud pääses vahetundi =)


MATEMAATIKA

Tunni algul harjutasime korrutustabelit ja tehete järjekorda peastarvutamise ülesannetega:


Harjutasime jagamist arvuga 5, vaatasime õppevideot ning täitsime koos töövihiku ülesandeid. 
ISESEISEV TÖÖ:
Harjuta korrutamist-jagamist arvudega 1,2,3,4,5.

30. märts 2021

Üldõpetus teemal "Koerad" 6

EESTI KEEL + LOODUSÕPETUS

Eelmisel nädalal valisid lapsed ühe looma, kelle kohta kirjutasid loomaomaniku meelespea ehk siis kirjutasid punktidena lahti, kuidas selle looma eest peaks hoolitsema. Tänases loodusõpetuse tunnis andis õpetaja tööde kohta tagasisidet. Vaatasime töid ja arutasime, millised tööd õnnestusid eriti hästi (oli parajalt infot ja tööl oli kaunis välimus):


Ka meie tänase loo tegelane Liisi hoolitseb oma koera eest väga hästi. Õpetaja luges loo ette kolm korda. Seejärel vaatasime-arutasime loo üle piltkavana. Nüüd kirjutasid lapsed piltkava abil vihikusse ümberjutustuse:
Fotosid ümberjutustusest ootab õpetaja oma meilile. Ära siis unusta õhtuks saata!

MATEMAATIKA

1. Harjutasime tehtekaartidega peastarvutamist.

2. Harjutasime kellamaketiga kella.

3. Tegime koos töövihikust lk 79:
TÖÖÕPETUS

Meie vahvad sokikoerad =)