23. veebruar 2022

 


Tähistasime kodumaa sünnipäeva

 Piduliku meeleolu saime juba eilsel kaunil kontserdil, kus esinesid suurepärane helilooja ja pianist Olav Ehala ning imeline laulja Hanna-Liina Võsa:

Täna tähistas koolipere kodumaa sünnipäeva piduliku aktusega. Kuulasime mudilaskoori laule ja nautisime 4. klasside rahvatantsu. Suured kooliõpilased tutvustasid meile Eestimaa sümboleid ja rääkisid meie ajaloost. Nad oskasid seda teha nii paeluvalt, et terve saalitäis lapsi kuulas neid innukalt ja hiirvaikselt. Muidugi pidasid ilusa pidukõne ka koolidirektor ning õppejuht. 


Matemaatika tunnis harjutasime peastarvutamist ning saime vastustest kokku teemakohase pildi:

Eesti keele tunnis lugesime rahvussümbolist suitsupääsukesest, otsisime tekstist küsimustele vastuseid  ning täitsime töölehte:

Kui sa soovid Eestimaa sümbolitest ja loodusest rohkem teada saada, siis soovitan lugeda seda raamatut:

Kunstitunnis kehastusime moekunstnikeks ning disainisime rahvuslikus stiilis riideid. Kahjuks kõik tööd ei saanud valmis, aga mõned siiski. Hulknurkade õppimisel joonistasime kunstitunnis selliseid hulknurki, kus ühendasime joonlaua ja pliiatsi  abil omavahel hulknurga tipud ja saime väga vahvad "teemandid". Värvisime need vildikatega sini-must-valge kombinatsioonis ära ja klassi seinal mõjuvad need väga efektsete kaunistustena:

21. veebruar 2022

Armas ELIISE! Palju õnne sünnipäevaks!

 

Soovivad klassikaaslased ja õpetaja Marju.

Õppisime ilmakaari

Teemasse häälestumiseks vaatasime slaidiprogrammi "ILMAKAARED"

Nüüd uurisime igaüks omaette loodusõpetuse õpikut:


Tegime tutvust kompassiga. Meisterdasime ka ise kompassi ning katsetasime seda - töötas küll =)

Harjutasime ilmakaarte nimetusi, paigutasime ilmakaared tahvlile ja sobitasime pildid sobiva ilmakaare juurde:

Täitsime töövihikuülesandeid:

Kel töövihikus töö valmis, nuputas töölehe kallal:
 Pärast kontrollisime oma töö töövihikus koos ära ka.
Täitsime toredat töölehte:


14. veebruar 2022

Meeleolukas sõbrapäev

Kuna sel nädalal on sõbrapäev, siis rääkisimegi sõprusest. Vaatasime õpetaja koostatud slaidiprogrammi, kus kirjas vanasõnad ja kõnekäänud sõpruse kohta. Mõtisklesime iga ütluse kohta, mida sellega on tahetud öelda ja kas kellelgi on oma elust tuua näiteid. 


Lugesime õpikust sõbrapäeva kohta, täitsime töövihikus ülesandeid sõpruse kohta ning nuputasime töölehe kallal.

Matemaatikatunnis harjutasime arvutamist ja vastustest saime kokku vahva piltloto:


Ka inglise keele tunnis keskendusime valentinipäevale. Selle kohta saad lugeda SIIT:

Aga eriti põnev oli kunstitund, sest täna me voltisime märkmikusse põnevat südant. Õpetaja oli eelnevalt hea sõbra Birgiti juhendamisel edukalt läbinud ka voltimise töötoa =)

Kõigepealt vaatasime lastega, milline see voltimisekunst on ning mida kõike on võimalik raamatutest, ajakirjadest jne voltida =) Need imeilusad pildid panid küll ahhetama, aga veidi ka lapsi muretsema, et küllap on see voltimise kunst üliraske ja nemad küll sellega hakkama ei saa =)

Seejärel asusime ka ise tööle. Birgit oli meile kõik materjalid ette valmistanud ning õpetaja juhendamisel valmisid tänasele päevale sobilikud südamed. SUUR AITÄH BIRGITILE!

Et töö nõudis väga täpset joonluaga mõõtmist, siis oli klassis kuulda ainult vaikset nohinat. Ühtlasi saime üle korrata matemaatikas just õpitud mõisted "paralleelsed sirged" ja "täisnurk".


Ja esimesed südamed saidki valmis. Laste rõõm oma avastusest, et tuligi välja, on näha nende silmadest =) Osavamad ja kannatlikumad hakkasid kohe pusima ka teise südame kallal.

                                       

Aga sellega veel meie tore koolipäev ei lõppe. Õhtul toimub ju sõbrapäeva disko =)