31. oktoober 2016

31. oktoober

Kuna on uue veerandi esimene päev, siis jutustasime oma vaheaja toredatest tegemistest.

Tuletasime meelde, millised eesmärgid me üheskoos selleks veerandiks püstitasime:
Sel veerandil tahame  oma klassi veelgi  paremaks muuta . Sellepärast seadsime klassiga omale uueks veerandiks eesmärgid:
 • me kõik kuulame õpetajate ja vanemate sõna;
 • me kõik käitume üksteise suhtes lugupidavalt;
 • me kõik teeme tunnis hoolsalt tööd;
 • me kõik oleme sõbralikud;
 • see, kes ei suuda vaikselt istuda, võtab kooli kaasa stressipalli;
 • me kõik anname koolis endast parima, sest siis on meil kõigil koolis tore ja hea olla.
Lisaks meie ühistele eesmärkidele  seadsime ka iseendale omad eesmärgid, mille poole sel veerandil püüelda, kleepisime need klassiuksele, et meie eesmärgid meil ka silme ees oleksid:


Kuna õpime esimest aastat inglise keelt, siis on vajalik tunda ka inglise keelt kõnelevate maade tähtpäevi. Just 31. oktoobril tähistatakse kõigi pühakute päeva Halloween´i. Õpetaja tutvustas Halloween´i traditsioone ja sümboleid ja me võrdlesime neid Eesti hingedepäeva, mardipäeva ja kadripäeva kombestikuga.
                                                                                     HALLOWEEN´I MÄNGUD:

PUSLE "KASS KÕRVITSAS"
PUSLE "SININE KÕRVITS"
ARVUTAMISPUSLE
KOMMIPÜÜDMISMÄNG

21. oktoober 2016

 OOTAN SIND KOOLI 31. OKTOOBRIL!

Esimese veerandi viimane koolipäev

Esimese tunni ajal vaatasime  H.C. Anderseni kirjutatud muinasjutu "Metsluiged" ainetel  tehtud multifilmi:

Teise tunni ajal tegelesime matemaatikaga. Vahepeal kogunes meie klassi akende taha terve parv tuvisid, kes nautisid aatriumi katusel päikesepaistet ja limpsisid aatriumi katusel sulanud härmatist. Vahepeal oli neid lausa 37. Kuna neid oli põnev jälgida, siis koostasime samal ajal tuvide kohta ka ülesandeid:

Kolmanda tunni ajal kogunesime aulasse pidulikule aktusele, kus tähistasime nii veerandi lõppu kui ka kooli 93. sünnipäeva. Kuulasime toredaid laule nii esimeste kui teiste klasside esituses:

 Ja siis oli aeg tunnustada tublisid õppureid. "Viielised" õpilased tulevad ja näitavad end lava peal, "nelja-viielised" tõusevad oma koha peal püsti ja lehvitavad. Publik saalis aplodeerib tublidele õppuritele ja lapsi õpetanud õpetajatele.
Meie klassi viielised (pildilt puudub Luise Susanna)
Algklassipere viielised

Aktuse lõpus laulsime koos liigutustega kahte laulu "Miks ei mängi muusika, mina tahan tantsida" ja "Kui sul tuju hea" ning direktor koos õpetajatega lõid laval koos lastega laulus kaasa:

Kooli sööklas sõime magustoiduks kooli sünnipäeva puhul torti.
Klassitunnis jagasime tunnistusi ja häid soove vaheajaks. Õpetajal on traditsioon tunnustada väikese magusaampsuga neid lapsi, kes on koolist kõige vähem puudunud. Sel veerandil on kõik päevad ja tunnid koolis käinud Regmar, Egert, Meriliis, Berit, Reili ja Rando:

Vaid 1-2 tundi puudusid Ruuben, Aaron Leonardo ja Andri:

Mõtisklesime, mis oli esimeses veerandis toredat ja vastuseid tuli väga palju:
 • tundub, et meil on kunstikallakuga klass, sest kõige rohkem kiideti kunstitunde ja huvitavaid kunstitöid "Seened", "Siil", "Astrid", "Sügismaastik", "Sügisesed puud", "Õunad" jne;
 • saime häid hindeid;
 • kontserdid on toredad;
 • planetaarium;
 • meie klassis on toredad lapsed ja tore õpetaja;
 • mul on klassis toredad sõbrad;
 • meil on väga hea ja sõbralik õpetaja;
 • matemaatika töölehed on alati huvitavate ülesannetega;
 • osa meist andis tundides endast parima;
 • aktused;
 • õpetajatepäev oli lahe;
 • matemaatika tund geomeetriliste kujunditega;
 • kõik on koolis tore.
Millised olid aga esimesel veerandil meie murekohad:
 • õpetaja peab ikka veel osasid lapsi keelama;
 • mõned ei kuula õpetajate sõna ega pea lugu õpetajatest ega teistest lastest;
 • ei peeta lubadustest kinni;
 • ei meeldi, et vaheaeg hakkab ja siis ei saa kahjuks koolis käia =)
Järgmisel veerandil tahame  oma klassi veelgi  paremaks muuta . Sellepärast seadsime klassiga omale uueks veerandiks eesmärgid:
 • me kõik kuulame õpetajate ja vanemate sõna;
 • me kõik käitume üksteise suhtes lugupidavalt;
 • me kõik teeme tunnis hoolsalt tööd;
 • me kõik oleme sõbralikud;
 • see, kes ei suuda vaikselt istuda, võtab kooli kaasa stressipalli;
 • me kõik anname koolis endast parima,
sest siis on meil kõigil koolis tore ja hea olla. 
Siis said kõik õpetajalt ühe kalli, koos heade soovidega vaheajaks ka suu magusaks ning sellega oligi meie vaheaeg käes. Õpetajat jäävad kaminasimsil rõõmustama laste poolt tehtud tänukaardid, aga kuna õpetaja on hirmus maias, siis karta on, et śokolaad saab juba täna õhtul ära maiustatud =)


18. oktoober 2016

"Reisimees konn"

Eelmises tunnis rääkisime sügisest ning lapsed märkisid mõistekaardis ära, et linnud lendavad lõunamaale. Tänase muinasjutu tegelaseks oli konn, kes tahtis samuti lõunamaale rännata ja leidis sellele nupuka lahenduse. Nimelt palus ta partidelt abi. Konna idee seisnes selles, et konn hoidis oksakesest kinni ja pardid omakorda oksast ning nõnda see reis neil algas. Paraku oli konn paras uhkeldaja ja tegi lendamise ajal suu lahti ning kukkus sohu. Oma uhkeldamise tõttu ta lõunamaale ei jõudnudki:

Nüüd täitsime ühiselt lugemispäevikut ja õpetaja andis lugemispäeviku vahele kleepimiseks ka väikese abimehe, mille järgi saavad lapsed edaspidi  ise lugemispäevikut täita:

Siis täitsime konna kohta ka lõbusat töölehte, kus olid erinevad ülesanded konna kohta:

17. oktoober 2016

Tore näitus raamatukogus

Täna raamatukogusse minnes leidis õpetaja sealt toreda näituse:

Näitust lähemalt silmitsedes avastas õpetaja oma üllatuseks ka meie klassi laste väga vahvaid töid. Nii tore!
Õpetajal polnud aimugi, et meie klassis nii andekad keraamikud on:

Sügisene esmaspäev

Igal esmaspäeval jagame kaaslastega muljeid oma nädalavahetusest:Kui tavaliselt räägib õpetaja hommikuringis, mida me sel päeval teeme ja mis on selle päeva teema, siis täna oli hoopis teistmoodi. Tahvlil ootas ristsõna lahendamist ja alles siis selgus, millest me täna rääkima hakkame:

Nüüd oli selge, et tänase päeva teemaks on "Sügis". Õpetaja jagas loosi teel lapsed rühmadesse ning iga rühm koostas sügise kohta ka mõistekaardi. Pärast valmis meie ühistest mõtetest mõistekaart ka tahvlile:

Sügisel on mõnikord väga vihmased ilmad. Õpikust leidsime lõbusad luuletused vihmast. Luuletuses "Vihmalaul" tuli leida sobivad riimuvad sõnad luuletuse kõrval olevatest vihmapiiskadest. Kuulasime plaadilt luuletust  näitleja Andres Otsa esituses ja lapsed said kontrollida, kas nemad valisid samad sõnad puuduvatesse lünkadesse. Nüüd harjutas igaüks omaette luuletuse lugemist.

 Leppisime kokku, et iga pingirida saab korraga lugeda kaks luuletuse rida, aga luuletuse lugemine peab olema sorav ja peatusteta. Seetõttu tuli olla hästi tähelepanelik ja hoolega oma järge jälgima.

Ka teist luuletust lugesime kõigepealt omaette. Seejärel jagas õpetaja lastele "pillid" ja algul harjutasime oma pilli mängimist ning seejärel kõlas juba luuletuse taustal terve orkester:

 Töövihikus sobitasime omavahel kokku pilte ja sõnu ning ühtlasi kordasime reeglipuul reeglit "mida teeb":

Kirjutasime jutukestele sobivad pealkirjad ning võtsime loosi, missuguse jutukese iga pingirida oma vihikusse ilusa käekirjaga kirjutab:

Matemaatikatunnis harjutasime ülesannete kirjutamist vihikusse:

Kunstitunnis vaatlesime ilusaid loodusfotosid sügispuudest ning uurisime, millise kujuga on puude võrad.
Seejärel kavandas igaüks oma tööle maapinna ja vähemalt kolm puud. Seejärel alustasime guaśśidega maalimist. Tööd jäid küll pooleli, kuid jätkame maalimist homses tunnis.