29. september 2020

Sügis käes!

Kui tavaliselt räägib õpetaja hommikuringis, mida me sel päeval teeme ja mis on selle päeva teema, siis täna oli hoopis teistmoodi. Tahvlil ootas ristsõna lahendamist ja alles siis selgus, millest me täna rääkima hakkame:

Nüüd oli selge, et tänase päeva teemaks on "Sügis". Õpetaja jagas nimepulkadega loosi teel lapsed rühmadesse, iga rühm loosis endale ühe teema ja koostas selle kohta mõistekaardi. Pärast valmis meie ühistest mõtetest mõistekaart ka tahvlile:Sügisel on üsna tihti väga vihmased ilmad.  Kuulasime plaadilt luuletust "Vihmalaul" näitleja Andres Otsa esituses. 

Töölehelt lugesime luuletust "Vihm". Kõigepealt harjutasime lugemist omaette. Seejärel jagas õpetaja lastele "pillid" ning seejärel kõlas juba luuletuse taustal terve orkester. Kuna enne oli meil ujumise tund, siis on laste juuksed videos ka luuletuse teemaga kokkusobivalt märjad =)

Töölehel sobitasime omavahel kokku pilte ja sõnu ning ühtlasi kordasime reeglipuul reeglit "mida teeb" ja "mida teevad":

Seejärel lugesime jutukesi kahest erinevast sügisilmast. Otsisime jutukestest tegusõnu, mille kohta saame küsida "mida teeb/mida teevad" ja joonisime need siis alla ka:
Nüüd valis iga laps ise, kumma jutukese ta ilusa käekirjaga vihikusse kirjutab.

Arvutitunnis õppisime kasutama tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word ehk nagu lapsed ütlesid "trükkima valgele paberile". Kõigepealt rükkisime luuletuse "Sügise värvid". Seejärel muutsime kirja śrifti ja värvust. Martti oli nii osav, et lisas õpetaja abiga oma tööle ka ilusa sügisese pildi.


MÕNUSAT VÄRVIKIREVAT SÜGIST!

24. september 2020

Veel natuke puudest

Nii eelmisel kui ka sel nädalal oleme tegelenud teemaga "Puud". Nii ka täna. Tunni algul laulsime juba tuttavat laulu "Mis lehtpuu see on?"

Tahvlil on meil näitus, kust saab  puid tundma õppida:

Loodusõpetuse õpikus saime oma teadmisi proovile panna. Pärast kontrollisime oma töö koos ära ka:

                              

Tuletasime lastega meelde jutukese "Vana kastan", mis jutustas sellest, kuidas ühel ööl oli tugev tuul vana kastani maha murdnud. Õpetaja soovitas lastel kastanimunad kasvama panna, et nendest kasvaksid uued puud, mille kastanimunad rõõmustaksid kunagi nende lapsi.

Kastanimunadest saab meisterdada vahvaid loomi. Töölehel sobitasime töökäsud õigesse järjekorda ning kirjutasime ilusa käekirjaga ümber:

Uurisime ka  õpetlikku raamatut "Sofi puuderetk":

                                                 

Raamatus saab lisaks puudega tutvumisele teada, mida samuti võib puudest valmistada:

Arvutamisülesandes saime teada, millistest puudest valmistavad inimesed selliseid esemeid:

Töölehel arvutasime ja vastusena tuli välja lause "Hoia ja kaitse puid!"


Mängisime küsimuste-vastuste mängu:


Kuna kätte on jõudnud sügis, siis lugesime toredat pala "Sügiselugu". Õpetaja jagas osad ära ja lapsed harjutasid oma osa ilmekalt ja soravalt lugema. Seejärel lugesime seda ka tegelastena klassi ees. Nüüd täitsime loo kohta ka töölehte:

Kunstitunnis valmisid väga vahvad pildid sügisestest puudest. Kõigepealt maalisime akvarellidega tausta. Seejärel lõikasime mullikilest sobivad kujundid ja "trükkisime" nendega oma pildile puu võrad. Kõige lõpuks  maalisime puudele tüved.