28. november 2014

Tagasivaade nädalale

Nagu ikka, nii ka sel reedel arutlesime, mis oli selles nädalas toredat ja õpetlikku:
-  kunstitunni tööd oli põnev teha;
- meeldis teha õpetlikku rühmatööd teemal "Kiusamine";
- õppisime Maa sisemust tundma;
- saime selgeks kirjaliku jagamise;
- tore on 4. b klassiga teha koos näidendiproovi ja seal saab palju nalja;
- meeldis ujumas käia;
- meeldis etteütlus, sest see läks hästi;
- poiste tööõpetuses alustasime uut tööd - autot.

ILUSAT NÄDALAVAHETUST!

Inglise keele tunni laulud

Inglise keele tunnis õppisime üldküsimuste moodustamist ja nendele vastamist. Seda saad korrata seda laulu vaadates-lauldes:Rääkisime ka sellest, mis on kellegi meelistegevused. Laulsime laulu "What do you like to do?"
Seda saad veelkord laulda siit:

25. november 2014

Rääkisime koolikiusamisest

Tunni algul jagas õpetaja lastele paberilehe. Õpetaja palus lastel paber ära kortsutada, kokku kägardada, ainult katki ei tohtinud paberit teha. Siis tuli paber maha visata ja selle peale astuda. Seejärel palus õpetaja paber üles korjata ning sirgeks siluda. Muidugi ei saanud paberit enam sirgeks, paberile jäid koledad kortsud ja mõnel oli paber ka pealeastumisest määrdunud. Nüüd pidi iga laps oma paberilt andeks paluma (see tegevus tekitas lastes elevust ja naljagi, aga nii mõnigi kallistas ja paitas paberit ja palus tõeliselt andeks). Aga katse käigus selgus, et andekspalumine ei teinud paberit sirgemaks ega puhtamaks....
Samasugused kortsud ja plekid jäävad selle lapse hinge, keda kiusatakse. Isegi kui temalt andeks palutakse, ei kao armid kuhugi. Nii said lapsed näitliku ja meeldejääva õppetunni sellest, mida kiusamine inimesega teeb. Leppisime lastega kokku, et kui nad teinekord kodus jonnivad, lähedastele või sõpradele tahavad halvasti öelda, siis mõelgu selle õnnetu paberi peale.Nii jõudsimegi teema "Kiusamine" juurde.  Vaatasime kolme lühifilmi ja arutlesime, kuidas oleks saanud selliseid juhtumeid ära hoida või kuidas sellisel juhul toimida. Filme saad veelkord vaadata siit:

Tegime rühmatööd, kus tuli lahti seletada, mis on kiusamine, missugused on kiusamise liigid, miks kiusatakse ja kes on tavaliselt kiusajad. Iga rühm pidi pakkuma välja võimalusi, kuidas kiusamise puhul toimida:
- kui oled kiusatava rollis;
- kiusaja rollis;
- pealtnägija rollis.
 Lugesime ka õpikus olevat katkendit raamatust "Kiusamine. Keegi ei ole ära teeninud halba kohtlemist". Rühmatöö ja vahetundide ajal sai tutvuda raamatutega "Kiusamine", "Hoolimatus" ja "Kaklemine". Ühises arutelus selgus, et meie klassis on kõik lapsed sõbralikud ja heatahtlikud ning kiusamist ette ei tule (saladuskatte all tunnistas paar õpilast, et kunagi varem on nad natukene kiuslikud olnud, nüüd enam mitte), aga kui nad kuskil kiusamist näevad, siis oskavad nad nüüd õigesti toimida.

24. november 2014

Inglise keele tund

Inglise keele tunnis rääkisime hommikustest tegevustest ja laulsime vahvat laulu "My Morning". Seda saad laulda siit:

Seejärel rääkisime toredatest tegevustest ja hobidest. Panime kokku sõnapildilotot ja koostasime piltide kohta lauseid.Tegime ka lõbusat kuulamisülesannet, kus tuli kuulamise järgi omavahel sobitada tegijad ja tegevused. Pärast kirjutasime ülesande kohta lauseid. Selle vahva ülesande leidis õpetaja ühest vanast inglise keele õpikust "Tip-top 2", mille juurde kuulub ka kassett.

21. november 2014

Tagasivaade nädalale

Veel üks nädal lennates mööda läinud. Lapsed loevad juba päevi jõuludeni...
Mis oli selles nädalas toredat?
- tore loodusõpetuse kontrolltöö;
- harjutasime kirjalikku jagamist;
- tegime vahvat kunstitööd;
- harjutasime näidendit.

Mis sel nädalal selgeks saime?
- saime selgeks kirjaliku jagamise;
- loodusõpetuses saime selgeks mandrid, maailmajaod ja ookeanid;
- õppisime kujundeid ruumiliselt joonistama.

ILUSAT NÄDALAVAHETUST!

Tööõpetuse tund

Tüdrukud hakkavad kuduma mobiilikotikest ja tegid selleks eelnevalt kavandeid ning kudusid proovilapikest.
Poistel on peal tõsine lennumasinate vaimustus, sest toredate lennukite asemel ehivad nüüd klassi poiste endi meisterdatud helikopterid.

Ruumilistest geomeetrilistest kujunditest pilt

Tuletasime kunstitunnis meelde geomeetrilisi kujundeid ja proovisime neid kujutada ruumiliselt. Et töö põnevam oleks, kasutasime pinna täitmiseks kujundi nimetust. Kuigi kujundid said kenasti selgeks, juhtus töösse ka äpardusi. Nii avastas nii mõnigi laps, et risttahuka asemel on ta kogemata kirjutanud ristkülik ja kera asemel ring =) Aga tööd tulid välja väga toredad.

18. november 2014

Rändasime maakera külmemates paikades

Matemaatikatunni algul harjutasime peastarvutamist arvutamislotot kokku pannes, kus tuli välja pilt jääkarudest. See juhatas sisse meie tänase päeva teema. Tänastel õpperännakutel käisime maakera külmemates paikades - põhja- ja lõunapoolusel. Loodusõpetuse tundides uurisime, kus need paigad gloobusel ja kaardil asuvad, aga täna rääkisime, kes nendes paikades elavad ja askeldavad.  Lugesime ja täitsime Krista Suntsi (Otepää Gümnaasiumi õpetaja) koostatud funktsionaalse lugemise töölehte "Jääkaru kirjasõbrad". Saime teada:
- millised loomad elavad põhjapoolusel, millised lõunapoolusel;
- ka teadlased töötavad seal oma uurimisjaamades;
- kui põhjas on talv, siis lõunas on samal ajal suvi;
- Põhja-Jäämere ääres elavad saamid, laplased, eskimod ja tśuktśid.

Lugesime tśuktśi muinasjuttu "Käharpea", mis jutustas jääkaru ja väikese tüdruku sõprusest. Seejärel koostasime muinasjutu kohta kavapunktid.

17. november 2014

Matemaatika ja inglise keele tund

Iga matemaatikatunni algul soojendame ajusid peastarvutamisega. Täna oli õpetajaks Ranella.


Inglise keele tunnis õppisime sõnu ja väljendeid hommikuste tegevuste kohta. Lugesime toredat rütmisalmi, laulsime vahvat laulu, sobitasime omavahel pilte ja väljendeid ning lugesime-tõlkisime jutukest haldjas Fay hommikust.

Tubli sporditüdruk HELE-MAARJA

Gloobus, kaardid, mandrid, maailmajaod, maailmameri

Juba oktoobri lõpust saadik oleme tegelenud gloobuse ja kaardi õppimisega.
Teemat "GLOOBUS" õppisime nii: VAATA SIIT
Lugesime toredat juttu "Maakera on ümmargune" ning otsisime tekstist erinevaid sõnaliike (nimisõnu, omadussõnu, tegusõnu, arvsõnu ja asesõnu).

Teemat "ÕPIME KAARTI TUNDMA" õppisime nii: VAATA SIIT

Seejärel õppisime MANDREID JA MAAILMAJAGUSID. Vaatasime slaidiprogramme ning lugesime huvitavat lugu  "Mandrid ujuvad" ning koostasime teksti põhjal küsimusi. 
Slaidiprogramm "MAAILMAJAOD"


Gloobust ja mandreid õppides panime tähele, et üle poole maakerast on kaetud veega. Hakkasime siis üheskoos uurima teema "MAAILMAMERI"  kohta. Vaatasime slaidiprogramme, lugesime põnevat lugu portugali meremehest F. Magalhaesi mereretkedest loos "Esimene ümbermaailmareis". Muinasjuttu "Vanaema Ookeani sünnipäev" lugedes saime teada, miks võidi meredele panna sellised kummalised nimed nagu Kollane meri, Punane meri ja Must meri.
Slaidiprogramme saad veelkord vaadata siit:
Slaidiprogramm "MAAILMAMERI"
Slaidiprogramm "VEERINGE"


Kõik me oleme tundnud, et merevesi on soolane. Aga miks ta on soolane? Seda saime teada slaidiprogrammi vaadates. Aga ka muinasjuttudes ja lauludes on kirjutatud sellest, miks merevesi on soolane. Ühes rahvalikus laulus elas heeringas algul kuival maal, aga sattus ühel päeval laevale, näris laeva sisse augu ja kui laev koos soolalastiga põhja läks, sai ka merevesi soolaseks.

Kuulasime näitleja Aarne Üksküla loetud jaapani muinasjuttu "Miks merevesi on soolane" ja tegime selle põhjal kuulamisülesannet.
Seda muinasjuttu saad veelkord kuulata siit: muinasjutt "MIKS MEREVESI ON SOOLANE"
 Tegime ka ise katse merevee soolasuse kohta. Selleks tuleb võtta pooleliitrine purk ning panna sinna veerand supilusikatäit soola ning hästi segamini segada. Sellise soolasusega on vesi Läänemeres.
Lisada nüüd samasse purki veel 1,5 supilusikatäit soola, segada ja maitsta uuesti. Sellise soolasusega on vesi ookeanides. Saime katse tulemusena teada, et Läänemere vesi on tunduvalt magedam kui ookeanides olev vesi. Kuna suud olid nüüd hästi soolased, sõime kohe kommi peale =)

Et kordamine on tarkuse ema, siis kordasime ka meie kogu õpitu uuesti üle.Oma teadmisi saad proovile panna ka siit:
Mäng "MANDRID JA OOKEANID"
Mäng "OOKEANID, MANDRID JA MAAILMAJAOD