28. jaanuar 2021

Üldõpetus teemal "ILM" 1. nädal

Läbi terve nädala tegelesime üldõpetuse teemaga "Ilm". Ja selle teemaga jätkame ka järgmisel nädalal. Enamus meie tundide tegevusi olid seotud just selle teemaga.

Arutlesime lastega, mis on ilm ja ilma tunnused ning koostasime mõistekaardi:

Nüüd vaatasime õpetaja Raili Nurmela koostatud slaidiprogrammi "Ilm":


Kes tahab veel ilma kohta rohkem teada saada, võib uurida siit: "ILM"

Olime saanud teadmisi juurde ning proovisime koostada uue mõistekaardi. Arutlesime, mis läks täppi ja mis mitte. Nii õppisime kahte mõistekaarti analüüsima.


Nüüd uurisime loodusõpetuse tööraamatut ja õpetaja antud jaotvara:

Mõistatasime mõistatusi, kus vastuseks tulid ilma kohta sobivad sõnad:
1. Kuldkera keset koplit? (Päike)
2. Ilma jaluta käib, ilma tiivuta lendab? (Tuul)
3. Õues mäena, toas veena? (Lumi)
4. Hambaid pole, aga hammustab? (Pakane)
5. Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi, kui sa mind ei näe, siis sa näed igaühte? (Udu)
6. Seitse linti üle ilma seotud? (Vikerkaar)
7. Helmeid täis heinamaa, noppima ei lähe ükski? (Kaste)

Kuulasime Aarne Üksküla loetud muinasjuttu "Tuul ja Päike". Seda saad veelkord kuulata siit:
"TUUL JA PÄIKE"
Lugesime töölehel olevaid lauseid ja järjestasime kuulatud jutu järgi õigesse järjekorda ning seejärel kontrollisime üheskoos oma tööd:


Lõikasime lausekaardid välja ning kleepisime õiges järjekorras töölehele. Nüüd pöörasime töölehe teise poole ja täitsime iseseisvalt  töölehel olevaid ülesandeid. Pärast kontrollisime oma tööd ka tahvlilt. Kodus jäi muinasjutu lugemist veel harjutada:

Lugesime lõbusat luuletust "-20 kraadi":


Luuletuse juurest jõudsime temperatuuri mõõtmise juurde ja arutlesime millega ja miks temperatuuri mõõdetakse. Arutlesime, milliseid termomeetreid on olemas ja milleks neid kasutatakse.  Vaatasime, mida näitab klassi termomeeter. Seejärel tegime termomeetri kohta ülesandeid  matemaatika töövihikus ning töölehel:"Temperatuuri" teemaga haakusid väga kenasti ka kaks lugemispala. Esimene oli "Radiaator" ja teine funktsionaalse lugemise tööleht "Termomeeter":


Arvutitunnis uurisime ilmakaarti ning täitsime selle põhjal tabelit. Õpetaja näitas, kuidas internetist saab (www.ilm.ee) leida ilmaprognoosi. Täitsime nii matemaatika kui loodusõpetuse töövihikust ülesandeid.

Vaatasime videot ja lugesime, kuidas ilma ennustatakse:

https://www.taskutark.ee/harjuta/ilm/

https://www.taskutark.ee/harjuta/ilma-ennustamine/


Et hetkel on talv ning lumi maas, siis on just õige lugeda muinasjuttu "Kaks külma". Õpetaja lõikas muinasjutu kolmeks osaks. Nüüd loosisime rühmad ja rühmasiseselt jagasid lapsed osad ära. Algul harjutasid lapsed oma osa lugemist vaikselt omaette. Kui lugu soravalt selge, loeti rühmas lugu õiges järjekorras ette. Seejärel täitsid lapsed muinasjutu kohta ka töölehte:


Pärast kontrollisime ühiselt oma töölehed ära:

27. jaanuar 2021

Geomeetrilised kujundid

Tunni algul tegime nagu ikka peastarvutamist tehte- ja arvukaartidega, kuid seekord valmis tahvlile pilt  geomeetrilistest kujunditest:


Arutlesime koos läbi, milliseid tasapinnalisi kujundeid pildilt leiame:


Kordasime üle ka ruumilised kujundid, sest kõiki neid tarkuseid läks vaja iseseisva töö tegemiseks. Iga laps tegi tööd omaette, kuid vajadusel õpetaja juhendas ja abistas, juhtis tähelepanu vigadele, kuid vastuseid ette ei öelnud. 


Kiirematele oli õpetaja valmis pannud lisatöö:

Kunstitunnis valmisid veidi teistmoodi pildid geomeetrilistest kujunditest. Kui varem oleme teinud kubistlikus stiilis tööd, siis seekord tegime graafilise lehe. Vahenditeks joonlaud, sirkel ja vildikad.