26. jaanuar 2021

Raamatud ja raamatukogu

Teemasse häälestamiseks vestlesime, milliseid raamatuid lapsed teavad ja vaatasime slaidiprogrammi raamatutest:Lugesime ka mõistatusi raamatutest. Seejärel jagunesime paarideks ja sobitasime mõistatuste pooli  kokku. Nüüd sai kohe kontrollida, kes olid enne olnud tähelepanelikud.
Kõige kiiremini said oma loto kokku Martti ja Oliver. Teisel kohal olid kohe Adele Marie ja Kristella. Aga kahjuks oli ka neid, kel oli suuri raskusi loto kokkupanekuga. Seepärast kontrollisime oma lotod tahvlilt koos ära.

Lugesime õpikust toredat luuletust:

Raamatuid lugeda on väga tore. Ka ühele raamatutegelasele Väikesele Jopele meeldisid raamatud, aga tal ei olnud raha nende ostmiseks. Õnneks sattus ta raamatukokku ning sai teada, et raamatukogust saab raamatuid laenutada täiesti tasuta. Õpetaja lugeski lastele loo sellest toredast jopest. selles raamatus on teisigi toredaid lugusid, mida õpetaja soovitas lastel kindlasti lugeda =)

Usun, et meil kõigil on juhtunud nii, et oleme unustanud raamatukogusse õigel ajal raamatud tagastada. Kuidas üritas Richard sellest olukorrast välja tulla, lugesime õpetaja jagatud jutukesest "Luiskamine" =)

Inimeseõpetuse tööraamatust uurisime peatükki "Raamatud ja raamatukogu" ning täitsime töövihikut.


Kuna kõiki vastuseid me kohe ära ei saanud täita, siis tegime seda arvutitunnis. Õpetaja tutvustas lastele raamatukoguprogrammi "Urram" ja Lastekirjanduskeskuse lehekülge www.elk.ee 
Nüüd saime otsida infot ja täita oma töövihikuit edasi:


Raamatuid peab hoolega hoidma, sest puud on oma elu andnud, et meie saaksime raamatuid lugeda. Õpetaja luges ette õpetliku loo "Nimetu raamat", mis jutustas lapsest, kes oli oma raamatut halvasti kohelnud. see lugu pärineb õpetaja kooliajast, kui õpetaja 2. klassis käis =)

Kirjutasime vihikusse, kuidas peab oma õpikuid hoidma:

Raamatu lugemine võib vahel ka olla nii põnev, et unustad kõik enda ümber. Lapsed mõtlesid pildiseeria kohta jutukese ja esitasid selle siis kaaslastele:
Harjutasime ka õigekirja ning tegime vihikusse harjutavat etteütlust. Kodus peavad lapsed seda veel harjutama ning kolmapäeval teeme juba hindelise etteütluse.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar