31. jaanuar 2014

Tagasivaade nädalale

Taas on reede ja aeg tagasi vaadata nädalale.
Toredad asjad olid:
- aktiivõpe teemal "Mõtle, uuri, avasta";
- kunstitunnis õppisime perspektiivi;
- raamatu "Kunksmoor" lugemine, raamatumäng;
- inglise keele tunnid;
- kehalise kasvatuse tunnid;
- matemaatika tunnid;
- kõik meeldis.

Kurvaks tegi:
- olin haige;
- ei meeldinud lugeda raamatut "Kunksmoor";
- ei meeldinud, et meie klassi kahel poisil oli omavahel tüli.

Ilusat hobuse aastat!Kuna aasta 2014 on hobuse aasta, siis oli ka meie omaloomingukonkursi teemaks "Hobune". Pilte näituselt:

30. jaanuar 2014

Raamat "Kunksmoor" sai läbi loetud

Saime läbi loetud  Aino Perviku raamatud "Kunksmoor" ja "Kunksmoor ja kapten Trumm". Kuna homme on lugemiskontroll, tuletasime meelde, mis sündmused raamatus toimusid. Kõigepealt koostasime tahvlile mõistekaardi:

Seejärel mängisime raamatutundmise mängu:

Aino Pervik on lastele kirjutanud palju toredaid lasteraamatuid. Vaatasime ka tema loomingut tutvustavat slaidiprogrammi. Selgus, et meie klassist on lapsed lugenud raamatuid "Paula lood", "Arabella, mereröövli tütar", "Kollane autopõrnikas" ja "Sookoll ja sisalik". 

Harjuta inglise keele sõnu


Inglise keele sõnu saad harjutada siit:
UNIT 7

29. jaanuar 2014

Aktiivõpe "Mõtle, uuri, avasta"

Seekordse aktiivõppe teema oli "Mõtle, uuri ja avasta". Mitte alati ei ole elus tähtis tekkinud küsimustele vastamisel meie teadmised, vaid vahel on hoopis olulisem osata vajalikku infot otsida raamatutest. Aga missugune on see õige raamat, kust seda teavet otsida? Just seda me eile harjutasimegi. Jagunesime viieks rühmaks. Igale rühmale oli õpetaja koostanud  küsimustiku. Küsimused oli väga erinevatest valdkondadest: lindudest-loomadest, leiutistest, kunstnikest, kirjanikest, maailma kuulsatest paikadest, loodusnähtustest, müütilistest olenditest,  inglise keelest, võõrsõnadest kuni jalgpallini välja. Lastel tuli raamatute hulgast leida see õige ja oma küsimustele vastused otsida. Seekord oli õpetaja eesmärgiks õpetada koos töötamist ja iga küsimuse korral harjutada ühist saadud info läbi arutamist ja õppida oma tööd ka kaaslastele esitlema.  Tööde esitlemisel selgusid ka mõned apsud ehk mis juhtub siis, kui teksti väga põhjalikult ei loe ja vaatad ainult pilte =). Näiteks olid esimesed kirja leiutajad siiski sumerid, mitte egiptlased ja hiinlased, nagu lapsed pakkusid. Alates 3100 aastat enne Kristust hakkasid egiptlased kasutama hieroglüüfe. Hiinlased leiutasid paberi ja trükikunsti. Juhtus ka seda, et küsimustele "osati vastata" nii, et õpetaja ja ka teised lapsed ei pannud tähele, et tegelikult õiget vastust ei tulnudki (ka see on omamoodi oskus =) ) Seda märkas õpetaja alles hiljem videosid üle kuulates-vaadates. Kahjuks ei saanud täna kuulata viienda rühma esitlust, kuna üks lastest puudus ja töö oli jäänud tema kätte. Aga ootame huviga, mida põnevat nemad teada said.


28. jaanuar 2014

Aktiivõpe teemal "Liikumine ja jõud"

Loodusõpetuse tunnis õppisime täna liikumist ja jõudu. Tunni algus panid lapsed silmad kinni ja kuulasid tegevusi, mida õpetaja tegi (kirjutas kriidiga tahvlile, lõikas paberit, kõndis, avas ukse, avas veekraani, põrgatas palli ja sõitis mänguautoga). Tegevused tuli kuulamise järgi ära arvata, meelde jätta ja pärast üles kirjutada. Siis tegi õpetaja esemetega erinevaid katseid. Saime teada, et tõukamine või tõmbamine paneb asjad liikuma. On olemas erinevaid jõude: lihaste jõud, tuulejõud, voolava vee jõud, Maa külgetõmbejõud, magnetjõud jne). Seejärel vaatasime kahte videot teemal "Liikumine ja jõud" Neid saad veel üle vaadata siit:


Siit saad vaadata teist videot "LIIKUMINE"
Siis asus iga laps iseseisvalt uurima lisatarkusi  õpikust ja töövihikust ning täitis töölehte, kus tuli läbi teha ka erinevaid katseid.

Toimeta internetis targalt


Kuidas targalt internetis toimetada, saad õppida SIIT:

27. jaanuar 2014

Projektiõpe "Reklaamime oma kooli"

Inimeseõpetuse tunnis rääkisime reklaamidest. Kõigepealt kuulasime-vaatasime erinevaid reklaame meedias, arutlesime, õppisime reklaame analüüsima ja kriitiliselt hindama. Seejärel otsustasime, et proovime ka ise kätt reklaamide tegemisel. Nõnda hakkaski idanema projekt "Reklaamime oma kooli".Täna esitlesid lapsed omaloodud reklaami, kus tuli panna proovile ka oma näitlejameisterlikkus. Lapsed said ülesandega väga hästi hakkama, tund oli huvitav ja kaasahaarav ning tore oli kuulata-vaadata kaaslaste töid.Reklaame saab lähemalt vaadata siit (klõpsa pildile):

24. jaanuar 2014

Kaasahaarav kontsert fantaasiapillidel

Neid lapsi, kes külma trotsides täna siiski kooli tulid, ootas koolis kaasahaarav ja tore kontsert väga põnevatel pillidel. Kes oskaks arvata, at puutüvest, kännust, jalgratta vanast rattast, torudest, pusalukust, pastakast, joonlauast, naeltest ja millest kõigest veel saab meisterdada tõepoolest pille, mis teevad muusikat. Oma pille tutvustas ja neil mängis muusik Silver Sepp. Et veidigi aimu saada, millest jutt, leidsin internetist ühe väikese video neile, kes täna sellest suurepärasest kontserdist ilma jäid.

Tagasivaade nädalale

Taaskord on reede ja vaatasime tagasi nädalale. Toredad asjad olid need:
- meeldis huvitav matemaatika kontrolltöö;
- kehalise kasvatuse tunnid;
- inglise keele tunnid;
- vahetundide ajal oli tore mänge mängida;
- kunstiõpetuses tegime põnevat tööd kosmosest;
- meeldisid kolmapäeval lühendatud tunnid;
- meeldis loodusõpetuse kontrolltöö, sest see läks hästi.

Tähele pandi korrapidajate poolt seda, et on lapsi, kes päeva lõpul ei korista oma töölaua ümbrust ära ja jätavad selle korrapidajate hooleks.

Inglise keele tund

Tänases inglise keele tunnis õppisime sõnu, millega saab väljendada inimese tundeid ja meeleolusid. Vaatasime videot.Seda saad veelkord vaadata siit:

Seejärel õppisime sõnu sõnakaartidelt ja piltidelt: Lugesime õpikust lauseid ja sobitasime piltidega. Tegime töövihiku harjutust ja täitsime töölehte. Kõige lõpuks laulsime laulu "If you happy".
 

23. jaanuar 2014

Õpetaja muigab =)

Loodusõpetuse kontrolltöös olid sellised ülesanded:
1. Too näide, kus erinevate organismide kooselu on mõlemale poolele kasulik. Põhjenda.
Vastus: Koer ja kalad. Kasulik on sellepärast, et koer ei saa kalu süüa, sest kalad on akvaariumis =)

2. Koosta toiduahel, mis koosneb neljast lülist.
Vastus: porgand ---- kartul ----- kapsas ----- kaalikas (ehk siis skeemi lugedes on vastus, et kartul sööb porgandit, kartul on ise toiduks kapsale ja kapsa pistab lõpuks nahka kaalikas) =)
 

21. jaanuar 2014

Aktiivõpe teemal "Kuu"

Mõista, mõista mis see on: kasvab ja kahaneb, aga otsa ei saa kunagi? See on Kuu. Ja Kuust me täna rääkisimegi. Vaatasime videot, mida saad täispikkuses vaadata siit:

Videot sellest, kuidas Ameerika astronaudid Kuul käisid, saad vaadata siit:
VIDEO: ESIMESED INIMESED KUUL
 Ja üks palju küsimusi ja mõtteid tekitanud VIDEO "KAS AMEERIKLASED IKKA KÄISID KUUL"

 Maa ja Kuu liikumist saad vaadata SIIT:

 Koostasime tahvlile mõistekaardi, mida me Kuust juba teadsime. Seejärel hakkasime iseseisvalt uurima põnevaid asju Kuust. Abimeesteks olid meil töölehed, paljundatud teabetekst Kuust ja tore raamat pealkirjaga "Täielik ööraamat". Kuna Kuu on selline salapärane taevakeha olnud läbi aegade ja vanasti ei osanud inimesed loodusnähtusi selgitada, sellepärast ongi nii Kuust kui muudest taevakehadest toredaid lugusid välja mõeldud. Meiegi lugesime muinasjuttu "Tähed, kuu ja päike" ning rahvajuttu " Vaeslaps ja Kuu". Seejärel kirjutasime luuletusest "Kuu kaevus" ärakirja ja kordasime poolitamise reegleid.
Õpetaja juhtis ka tähelepanu raamatu illustratsioonile, kus Ameerika astronaudid Kuu peal kõnnivad ning küsis, mis on pildil valesti. Lapsed vastust ise ära ei arvanud. Väikeste vihjete abil jõudsime siiski õige vastuseni. Nimelt ei ole Kuul õhku, järelikult pole ka tuult. Kas siis saab Ameerika lipp Kuu pinnal lehvida? Ei saa =)


Kunstitunnis valmisid toredad tööd meie nägemusest kosmosest, kus peategelaseks Kuu. Töös kasutasime pastelle ja akvarelle.

20. jaanuar 2014

Tublid sportlased

Taaskord olid meie klassi spordisõbrad väga tublid. Sel nädalavahetusel saavutas Hele-Maarja karatevõistlustel II ja III koha. Jalgpallipoisid Adrian, Johannes, Oto-Ben ja Joosep said III koha.
Palju õnne!


17. jaanuar 2014

"Loojangule vastu kappab üksik hobune"

Aasta 2014 on hobuse aasta. Nõnda rääkisime meiegi hobustest, kuulasime kaht verisooni laulust "Viimne ratsu" ja joonistasime kunstitunnis juba varem akvarellitud taustale hobuseid.
Laule saad uuesti kuulata siit:

ja siit: http://www.youtube.com/watch?v=LGtVB4cM-HI

  Meie kunstitööd nimega "Loojangule vastu kappab üksik hobune" tulid välja sellised:Hobuse joonistamist saad ise harjutada siit:
KUIDAS JOONISTADA HOBUST
KUIDAS JOONISTADA KAPPAVAT HOBUST

Tagasivaade nädalale


Sellenädalane tagasivaade ja arvamused laste poolt olid siis sellised:
- toredad kunstitunnid;
- tüdrukutele meeldis meisterdada lumehelbeballeriine:
- poistele meeldis rühmatöö lumekindlusest;
- tore, et sel nädalal sai rohkem lugeda;
- meeldis raamatu "Kunksmoori" lugemine;
- meeldis luuletust kirjutada ja kaunistada salvrätiga;
- tore oli kuuse voltimistöö;
- tore oli sõpradega vahetunni ajal mängida;
- meeldis inglise keele tööks õppimine;
- arvatavasti on tänane kunstitöö hobusest ka tore;
- kõik oli tore =)

Selle nädala "tõrvatilgad" meepotis olid:
- ei meeldinud see, et üks teise klassi poiss tuli meie klassi tüdrukule kallale kui meie klassi tüdrukud läksid appi 2. klassi tüdrukule ühte vahejuhtumit lahendama;
- Rii oli haige;
- Sõbrad jätsid ühise rühmatöö järel kaaslase laua koristamata, kuigi töö käigus aeti laud segi ühiselt =(