26. september 2013

Oskame juba inglise keeles suhelda =)

Inglise keele tunnis õppisime enda tutvustamist. Nii harjutasimegi inglise keeles suhtlemist jutustades paari lausega endast ja küsides, kuidas sõbra nimi on =)Kes veel pisut ebakindel oli, võis kasutada vihiku abi.

Väga vana piibel

Täna oli õpetajal koolis kaasas väga vana piibel. Seda piiblit kasutasid tolleaegsed õpilased koolis piibliloo õppimisel ja  laenutasid  koolis õpikuna nii nagu tänapäeva lapsedki oma õpikuid. Kõige vanem aastaarv piibli kaanel oli 1848.

25. september 2013

Aktiivõpe teemal "Raamatud ja raamatukogud"

Kahel päeval on meie eesti keele tunde sisustanud raamatute teema. Eile külastasime meie uut ilusat raamatukogu, kus raamatukoguhoidja Liia tutvustas meile raamatukogu, rääkis, mis süsteemi järgi raamatuid raamatukogus liigitatakse, kuidas neid riiulitele sätitakse ja jutustas, mida kõike saab raamatukogus ette võtta. Kuulasime toredat juttu sellest, kuidas Jope raamatukogus käis. Siis võisid lapsed ise raamatuid uudistada ja laenutada. Täna rääkisime klassis raamatute ajaloost, lugesime teabeteksti, vaatasime slaidiprogrammi raamatutest ning panime kokku mõistatuste lotot raamatutest. Teise tunni ajal suundusime taas raamatukokku kaasas töölehed ja töövihikud ülesannetega. Kes eelmisel päeval hoolega ja tähelepanelikult kuulas, sel lapsel oli töölehte lihtne täita ja ta teadis täpselt, kust vastuseid otsida ja leida. Iga laps töötas omas tempos ja kes hätta jäi, seda aitasid kaaslased järjele. Teistmoodi eesti keele tund tekitas lastes parajat elevust. Tüdrukud arvasid, et vahel on selline teistmoodi õppimine palju huvitavam ja kasulikum kui klassis pingis istudes. Õpetaja on selle väitega täiesti päri =)


23. september 2013

Pisut omamoodi maastikumaalid

Õppisime tundma põhivärve. Põhivärvideks on kollane, punane ja sinine. Nendest värvidest saab omakorda segada väga palju uusi. Punase ja kollase segamisel saame oranźi. Kollast ja sinist omavahel segades saame rohelise. Sinine ja punane annavad omakorda lilla värvi. Kui põhivärvidele ja nendest segatud värvidele lisada veel valget ja musta, siis saame väga palju põnevaid erinevaid värvitoone. Just sedasi värve omavahel segades valmisidki meie vahvad ja omapärased maastikumaalid. Ja kuigi õpetaja andis värvide segamise valemid ette, tuli igal lapsel välja oma kaaslasest erinev värvitoon. Ja see just meie pildid eriliseks teebki. Peab veel lisama, et selline värvidega "mökerdamine" on äärmiselt rahustav ja teraapiline tegevus ja kui huvitavat tooni oli pärast ka veetopsis olev vesi =)


Sügise sünnipäeva tähistame sügisandide näitusega

Kallis JANAR! Palju õnne!

Soovivad klassikaaslased ja õpetaja Marju

19. september 2013

Õppisime võõrsõnade leksikonist otsima võõrsõnade tähendusi

Meeleolukas inglise keele tund

Tänases tunnis kordasime õpitud tähtede nimetusi ja panime kokku "tähemajad". Kordasime ka värvuste nimetusi uutes lauludes "Balloons" ja "Cars", mängisime "Touch something ..." mängu ja värvide äraarvamismängu. Õppisime ka uusi tähenimesid ja sõnu. Kuna meie sõnavara täieneb pidevalt, siis saime juba paaristöös läbi mängida kahekõnesid. Tänases kõnemängus tuli paluda sõbralt värvilist pliiatsit ja selle eest ka tänada.
Kahekõne:
A: Green/red/grey/..., please.
B: Here you are.
A: Thanks.
Tunni lõpus lugesime lõbusat rütmisalmi kassidest.
Laulu "Balloons" saad kaasa laulda SIIT:
Laulu "Cars" saad kaasa laulda SIIT:


18. september 2013

Õppisime inglise keele tunnis värvide nimetusi

Juba kaks tundi oleme inglise keele tunnis õppinud värvide nimetusi. Vaatasime slaide värvide kohta. Laulsime lõbusat laulu "What´s your favourite colour?" Kuulasime-kordasime-mängisime kuulamisharjutuste järgi. Suurt elevust tekitas mäng "Touch something...", kus tuli õpetaja nimetatud värvuste järgi puudutada enda ümber midagi, mis on seda värvi.  Panime tahvlil kokku tahvlilotot. Seejärel luges  ja näitas õpetaja inglisekeelset raamatut "Bear, bear, what do you see?" Tunni lõpus värvisime töölehte, kus pildi peal oli Inglismaa rahvuslind punarind (inglise keeles robin).

* Laulu "What´s your favourite colour?" saad laulda SIIT:
Tuletan sulle meelde, et laulu videos on ameerikapärane kirjapilt, briti inglise keeles kirjutame favourite colour.
* Värvuste nimetusi saad korrata  SIIT:
"Raamatut "Bear, bear, what do you see?" saad veelkord vaadata ja lugeda piltidelt:

Sügisesed vahtralehed klassiakendel

16. september 2013

Rühmatöö teemal "Miks on õppimine vajalik"

Täna arutlesime inimeseõpetuses teemal, miks on õppimine vajalik. Kõik lapsed leidsid, et on tähtis õppida. Iga rühm tõi välja huvitavaid mõtteid: 1)Õppimine teeb targaks; 2)Haridus võimaldab saada parema töökoha; 3)Keeli õppides saad maailmas reisida, tööle minna ja välismaalastega suhelda; 4)Tark on hea olla; 5)Kui sa õpid hästi, siis oled tulevikus oma lastele eeskujuks; 6)Õppimine annab eluks paremad võimalused; 7)Targa inimesega on huvitav suhelda; 8)Õppides saad loodusest rohkem teada.

Kallis RANELLA! Palju õnne sünnipäevaks!

Soovivad klassikaaslased ja õpetaja Marju

13. september 2013

Suur-suur tänu!

Täna hommikul ootas klassis üllatus - ilus värviliste sahtlitega riiul, kuhu saame panna oma guaśid, akvarellid ja muud kunstitarbed. Kuna riiulil on rattad all, siis hakkasid õpetajal mõtted liikuma, mida selle toreda riiuliga veel ette võtta. Näiteks saab seal peal klassi ees esemeid ja näitvahendeid demonstreerida jne.
 Suur-suur aitäh Oto-Ben´i vanematele Kätlinile ja Erkkile, kelle poolt see idee ja teostus tuli.


Inglise keele tunnis

Inglise keele tunnis kordasime õpitud tähenimetusi, hääldusmärke ja sõnavara. Pärast mängisime õpikus olevat täringumängu hääldusmärkide ja sõnade kinnistamiseks.

11. september 2013

Leiutajate konkurss

Leiutajate konkursi kohta saad täpsemalt lugeda SIIT:
Kooli leiutajate konkursi tähtaeg on 4. oktoober. Toredat leiutamist!