29. jaanuar 2015

Väitlesime teemadel "Miks on hinded koolis vajalikud" ja "Miks ei tohiks olla hindamist".

Jagasime klassi kahte võistkonda. Üks võistkond sai teemaks "Miks on hinded koolis vajalikud" ja teine pidi siis talle vastu vaidlema ehk väitma, et koolis ei tohiks üldse hindeid panna. Esialgu anti võistkondadele veidi aega oma mõtted paberile panna ning siis asusime väitlema. Võitma pidi see võistkond, kes suutis kõige rohkem tuua välja omapoolseid väiteid. Kuna tegelikult arvasid kõik lapsed, et hinnete panek on koolis nende meelest vajalik, siis oli eriti raske sellel võistkonnal, kes pidi vastupidist väitma =)
 Võistkonna "Miks ei tohiks olla hindamist" mõtted:
- Halva hindega tekib halb tunne;
- Siis on kõik lapsed võrdsed;
- Ei olda üksteise peale hinnete pärast kadedad;
- Siis ei muretseta hinnete pärast;
- Ei pea väga sügavuti mõtlema;
- Keegi ei uhkusta hinnetega;
- Õpetajal ei ole siis nii palju tööd tööde hindamisega =);
- Lapsevanemad ei ole lastega pahased hinnete pärast;
- Ei narrita kui on läinud halvasti;
- Lastel on kogu aeg hea tuju;
- Lapsed saavad rohkem puhata;
- Siis ei pea kodus nii palju õppima.

 Võistkonna "Miks on hinded koolis vajalikud" mõtted:
- Et õpetaja saaks laste võimetest paremini aru;
- Et näha, kuidas laps on selgeks saanud;
- Et laps ise saaks aru, mida peab rohkem harjutama;
- Et laps õpiks;
- Et ta käiks üldse koolis;
- Et laps teeks koduseid ülesandeid;
- Head hinded näitavad lapse arenguvõimet;
- Et lapsevanemad oleksid lapse arenguga kursis;
- Häid hindeid on tore saada;
- Et last saaks aidata, kui tal on õppeprobleemid;
- Et ta võtaks õppimist tõsiselt;
- Et õpetaja saaks hoida silma peal;
- Et õppida rohkem, kui mõnes töös halvasti läheb ja halva hinde saad;
- Kui hindeid ei pandaks, muutub laps laisaks, sest tal pole piisavalt eesmärki.

Need on kõik laste endi kirjapandud mõtted. Jooksvalt öeldi väitluse käigus veel paar väidet, aga need kahjuks õpetajal meelde ei jäänud. Võitjaks osutus võistkond, kes oli hindamise poolt, sest neil oli rohkem väiteid kui vastasvõistkonnal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar