22. november 2017

Õppisime ja joonistasime linde

Kahepaiksete ja roomajate teema juurest oleme jõudnud lindude juurde. Teemasse häälestamiseks kuulasime plaadilt "Linnuaabits" erinevate lindudude hääli ja mõistatasime, kes võiks laulda.


Samal ajal saime tahvlilt tutvuda ka linnu endaga, sest õpetaja oli pannud tahvlile hästi palju Eestis pesitsevaid linde:

Vaatasime slaidiprogramme:
LINDUDE ISELOOMUSTAMINE
LINDUDE KEHAOSAD

Vaatasime õpetaja koostatud slaidiprogrammi "RÄNDLINNUD".Uurisime lindude kohta loodusõpetuse õpikust ja täitsime töövihikut.


Lindude kohta saad lisaks uurida siit:
LINNULIIGID
LINNUD 
LINDUDE HÄÄLED 

Lugesime jutukest "Hirmus naaber". Otsisime tekstist lindude nimetusi.


Mängisime sõnaotsimise mängu. Mäng käib nii: õpetaja ütleb ühe sõna, lapsed otsivad sõna tekstist üles ja loevad terve lause ette.

Nuputasime töölehel olevaid paiga- ja rändlinde:


Õpetaja tutvustas raamatuid lindudest:Matemaatikatunni algul panime kokku tahvlilotot ning harjutasime nõnda tehete järjekorda. Lotolt tulid välja pingviinid, kes on ju samuti linnud, kuigi lennuvõimetud. 

Kunstiõpetuse tunnis valis iga laps endale tahvlilt ühe linnu pildi, mida ta püüdis siis oma pildil edasi anda harilike pliiatsite ja grafiitidega. Neid töid saab juba õige varsti näha =)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar