17. november 2017

Aktiivõpe teemal "Liiklusvahendid"

Selle nädala aktiivõppe teemaks on "Liiklusvahendid". Hommikuringis õpetaja seekord teemat ei öelnud, kuid lapsed said vihje piltkaartidelt, kui me loosisime rühmatööks rühmi:


Nõnda moodustasime kolm rühma nimedega "Auto", "Lennuk" ja "Rong".
Nüüd läks lahti ajurünnak. Viie minuti jooksul kirjutasid lapsed paberile nii palju liiklusvahendite nimetusi kui oskasid:

Seejärel algas võistlus.  Iga võistkonna lapsed kirjutasid järjestikku oma liiklusvahendid tahvlile, aga seda sõna enam ei tohtinud kasutada, mida keegi teine võistkond juba kirjutanud oli. Miinuspunkte tõid ka valesti kirjutatud sõnad.


Töövihikus lahendasime ristsõna ja koostasime mõistekaarti:


Nüüd loosisime igale meeskonnale ühe vanaaegse foto ühest transpordivahendist ning pilti tähelepanelikult uurides kirjutasid lapsed foto kohta võimalikult palju küsimusi. Seejärel näitasime fotosid dokumendikaameraga kogu klassile ning meeskonnad lugesid oma küsimused ette. Oli küsimusi, millele sai foto põhjal vastata, aga oli ka neid, mille kohta sai öelda, et sellele küsimusele pole võimalik vastata =)Lapsed on alati rõõmsad, kui neile antakse tööülesandeid valida. Õpikus oli kaks toredat juttu kahest autopõrnikast. Igaüks valis kumba juttu ta soovib lugeda ning luges selle hoolega läbi:


Jutukese põhjal täitsime töövihikus lünkharjutust:


Lugesime tähelepanelikult jutukese all olevaid lauseid ning kirjutasime hästi ilusa käekirjaga vihikusse need laused, mis sobisid valitud jutuga:


Järgmisel päeval lahendasime taaskord ristsõna ning saime teada paljude erinevate liiklusvahendite  nimetusi. Tööleht on pärit raamatust "Sõnasõlmed":


Funktsionaalse lugemise töölehel tuli olla ääretult tähelepanelik lugeja. Kuna klassis on erineva lugemistasemega lapsi, siis olid töölehed ka kahes raskusastmes. Töölehed on raamatust "Lahe lugeda, mõnus mõtelda II osa":


Raskem töö
Kergem tööMatemaatikatunnis lahendasime teemale sobivaid ülesandeid töövihikus:


Tegime õpetaja koostatud arvutamise ja värvimise töölehte:


Kunstitunnis õppisime lennuki voltimist. Kel lennuk valmis, disainis selle viltpliiatsitega ilusaks värviliseks.


Seejärel korraldasime oma lennukitega lendamisvõistluse.


Lendamisvõistluse võitjad:
I koht REILI
II koht LUISE SUSANNA
III koht REGMAR

Kolmandal päeval luges õpetaja ette loo autode ajaloost.
Seejärel jagas õpetaja laiali teabetekstid. Tüdrukud said lugemiseks teksti "Naisteautod" ja poisid "Meeste mängud" (rallidest ja romurallist). Mõlemad lood on võetud raamatust "Õpime eesti keelt suheldes":

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar