18. september 2017

Üldõpetus teemal "Loomade ja taimede liike on palju"

Loodusõpetuse tunni algul jutustas õpetaja loo kahest teadlasest, kes samaaegselt avastasid ühe uue taimeliigi ning panid sellele nime. Oma uuest avastusest rääkis üks teadlastest ka teisele ja viis ta enda avastatud taime nimega  huul-näärmeleht vaatama.  Selgus, et ka teine teadlane oli just sellesama taime enda arvates avastanud ja sellele pannud nimeks hoopis ümar-kärbseleht. Et selliseid juhtumeid rohkem ei juhtuks, otsustas Rootsi teadlane Karl Linne luua looduse liigitamise süsteemi. Ja liikide määramiseks on meil nüüd abiks erinevad taime- ja loomaliikide määrajad. Ka õpetajal olid mõned lihtsamad neist kaasas:


Vaatasime slaidiprogrammi "Taimede ja loomade liike on palju":Lugesime koos liikide kohta ka loodusõpetuse õpikust ja täitsime töövihikuülesandeid. Kodus jäid need lõpetada.
                                        

Eesti keele tunnis keskendusime ühele loomaliigile - pruunkarule.
Kõigepealt tegime kuulamisharjutust. Õpetaja luges ette teabeteksti #Msikäpa uni kestab viis kuud". Seejärel täitsid õpilased töölehte:

Töölehe teisel pool oli muinasjutt "Kui karu tahtis magada":
Lugesime loo koos läbi ja arutlesime mõlema loo üle. Kuigi esimene jutt oli teabetekst ja teine muinasjutt oli mõlemas loos nii sarnaseid kui ka erinevaid jooni. Lugesime tahvlilt lauseid ja nuputasime kumma looga lause kokku sobib. Päris mitu lauset sobisid mõlema teksti juurde.

Nüüd jagasime end paaridesse ning õpetaja selgitas sõbraetteütluse reegleid. Õpetaja jagas igale paarile etteütluse teksti ja tööülesannetega töölehe. Kõigepealt lugesid lapsed teksti hoolega kolm korda läbi. Seejärel oli üks lastest õpetaja rollis, dikteeris teksti kaaslasele ette ning kaaslane kirjutas. Siis vahetati rollid ning õpetajast sai õpilane. Pärast kontrollis "õpetaja" oma õpilase töö ära. Kodus jäi etteütluse tekst õppida selgeks nii, et oskaks kirjutada seda teksti ka ümberjutustusena.


Matemaatika tunnis lahendasime arvutamisülesandeid, kus õigete vastuste korral ilmusid tahvlile pildid pruunkarudest ning jääkarudest.


Ka töövihikus olid toredad ülesanded bambuskarust ja pruunkarust.
                                          

Kordasime korrutustabelit ning lahendasime korrutustabelit kasutades toredaid ülesandeid, kus õigete vastuste korral saime teada erinevaid karude nimetusi. Selleks oli meil abiks vastusevõti:


Õpetaja pani karude pildid ka tahvlile:


Pilte ja karude kohta infot uurides selgus, karud on kiskjaliste seltsist ja karulaste sugukonnast. Aga panda ja pesukaru kuuluvad tegelikult hoopis pesukarulaste sugukonda =)

Vaatasime fotosid ja videot pruunkarust ja bambuskarust ning õpetaja jutustas nende eluolust:

                                        

 

 

Tänase koolipäeva lõpus leidsid lapsed, et õppida on väga huvitav ja tore =)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar