10. september 2021

Üldõpetus teemal "Loomade ja taimede liike on palju"

Siin meie kahe päeva tegemised teemal "Taimede ja loomade liike on palju".

Loodusõpetuse tunni algul jutustas õpetaja loo kahest teadlasest, kes samaaegselt avastasid ühe uue taimeliigi ning panid sellele nime. Oma uuest avastusest rääkis üks teadlastest ka teisele ja viis ta enda avastatud taime nimega  huul-näärmeleht vaatama.  Selgus, et ka teine teadlane oli just sellesama taime enda arvates avastanud ja sellele pannud nimeks hoopis ümar-kärbseleht. Et selliseid juhtumeid rohkem ei juhtuks, otsustas Rootsi teadlane Karl Linne luua looduse liigitamise süsteemi. Ja liikide määramiseks on meil nüüd abiks erinevad taime- ja loomaliikide määrajad. Ka õpetajal olid mõned lihtsamad neist kaasas:


Vaatasime slaidiprogrammi "Taimede ja loomade liike on palju":Lugesime koos liikide kohta ka loodusõpetuse õpikust ja täitsime töövihikuülesandeid. Kodus jäid need lõpetada.

Eesti keele tunnis keskendusime ühele loomaliigile - pruunkarule. Õpetaja luges ette teabeteksti "Mesikäpa uni kestab viis kuud" ja seejärel täitsime teksti põhjal kuulamisülesannet:

Töölehe teisel poolel oli muinasjutt "Kui karu tahtis magada":


Võrdlesime kahte teksti omavahel ja arutlesime, kumma jutuga tahvlil olevad laused sobivad:

Nüüd jagasime end paaridesse ning õpetaja selgitas sõbraetteütluse reegleid. Õpetaja jagas igale paarile etteütluse teksti ja tööülesannetega töölehe. Kõigepealt lugesid lapsed teksti hoolega kolm korda läbi. Seejärel oli üks lastest õpetaja rollis, dikteeris teksti kaaslasele ette ning kaaslane kirjutas. Siis vahetati rollid ning õpetajast sai õpilane. Pärast kontrollis "õpetaja" oma õpilase töö ära. Kodus jäi etteütluse tekst õppida selgeks nii, et oskaks kirjutada seda teksti ka ümberjutustusena.


Matemaatika tundides lahendasime arvutamisülesandeid, kus õigete vastuste korral ilmusid tahvlile pildid pruunkarudest ning jääkarudest.


Ka töövihikus olid toredad ülesanded bambuskarust ja pruunkarust.


Kordasime korrutustabelit ning lahendasime korrutustabelit kasutades toredaid ülesandeid, kus õigete vastuste korral saime teada erinevaid karude liike. Selleks oli meil abiks vastusevõti:
                                                                

Õpetaja pani karude pildid ka tahvlile:


Pilte ja karude kohta infot uurides selgus, karud on kiskjaliste seltsist ja karulaste sugukonnast. Vaid panda ja pesukaru kuuluvad pesukarulaste sugukonda.
Keda karude elu rohkem huvitab, võib vaadata filmilõiku siit:

 
Kuna loodusõpetuse töövihikus tuli kirjutada hundi kohta rahvapäraseid nimetusi, siis oli õpetaja abimaterjaliks teinud matemaatilise arvuloto, kus vastusteks just hundi nimetused rahvakeeli:

Tänase koolipäeva lõpus leidsid lapsed, et õppida on väga huvitav ja tore =)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar