9. september 2022

Kokkuvõte nädalast

 Ja ongi esimene koolinädal läbi saanud. Hommikuringis arutlesime, mis oli selles nädalas toredat. Lapsed arvasid nii:

- tore oli taas sõpradega kokku saada;
- loodusõpetuse tund meeldis, eriti kosmosest video ja piltide vaatamine;
- tore, et meil on uued õpilased ja me oleme nendega sõbraks saanud;
- mulle meeldib, et tüdrukute ja poiste kehalised ja tööõpetused on eraldi;
- tüdrukute tööõpetuse tund oli tore;
-  inglise keele tunni rühmatöö;
- liikluspäeva tegevused;
- liikluspäeva fotojaht;
- kunstitunni taimetrükk;
- kõik oli tore!

Kui õpetaja küsis, kas midagi oleks võinud teisiti ka olla ja kas on muresid tekkinud, siis toodi välja kaks asja:
- üks õpilane kasutab suhtlemisel inetud sõnu;
- võeti ilma luba küsimata teise lapse asju.


Leppisime siis kokku, et 
- räägime üksteisega sõbralikult ning viisakalt ja kasutame ilusaid eesti keele sõnu;
- ilma küsimata ei võta teise lapse ega ka õpetaja asju;

Õpetaja tuletas meelde, et:
- järgmisel nädalal oleksid kõigil kõik vajalikud õppevahendid kaasas;
- tunnis teeksid kõik lapsed tööd hoolega kaasa (sest täpselt nii palju kui tunnis teed, täpselt nii vähe jääb kodus õppida);
- kui tahad sõbraga tõepoolest koos istuda, siis näita, et sa seda ka suudad.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar