9. veebruar 2018

Valmid

Eelmises tunnis rääkisime kiirusest. Enne kui me hakkasime võrdlema loomade kiirusi, tegime töövihikus loomade kohta harjutuse. Kõigepealt järjestasime loomade nimetused tähestikulisse järjekorda ning seejärel silbitasime sõnu. Pärast kontrollisime oma tööd ka tahvlilt:


Nüüd võrdlesime jänese ja kilpkonna liikumiskiiruseid. Ilmselgelt lippab jänes palju kiiremini kui kilpkonn =)
Kes siis võidaks võidujooksu?  Lapsed pakkusid, et jänes. Nüüd lugesime valmi "Kilpkonn ja jänes" ning selles loos võitis võidujooksu hoopis kilpkonn =)


Arutlesime loo üle ja koostasime kavapunktid, mille järgi oli hea ja lihtne seda lugu jutustada.

Õpetaja tutvustas raamatut:

Saime teada, et see jutuke on tegelikult valm. Valm on õpetliku või pilkava sisuga teos, mis on kas luuletuse või jutukese vormis. Valmi tegelasteks on enamasti loomad, kes naeruvääristavad inimese omadusi. Valm koosneb kahest osast: esimeses osas kirjeldatakse sündmust, teises osas antakse edasi õpetlik järeldus ehk loo moraal.

Nüüd tegime kuulamisülesannet, kus üheks tegelaseks taaskord kilpkonn, kuid seekord oli kilpkonn hoopis teistsugune kui esimeses loos. 


Ka töövihikust leidsime harjutuse, kus lünka sulghäälikuid sobitades, saime kokku ühe valmi luigest, haugist ja vähist. Loo üle arutledes leidis Matilda, et selle loo mõte on selles, et koostöös tuleb leida kompromiss:
Matilda vihik
Õpetaja luges ette veel ühe valmi, mille on kirjutanud eesti kirjanik Jakob Tamm:

PUNIK

Kord Päitsik puskis Punikut,

kes teab, mis tulu sellest saada ihkas?

Võib-olla, et ta Punikut vast vihkas,
või vaigistas ehk muidu südant võimikut.
Ta oli Punikust ju kõvem palju.
Ja kus näib teine nõdrem ees,
sääl iga kergatski on mees!
Mis tegi aga Punik? Hoobi sai ta valju -
see oli tarvis kätte tasuda,
kuid kuidas õiendada kangemaga:
ei või ju vastu hakata!
Ta vaatab ümber: ees tal Kirjak vaga...
See oli nõdrem temast - seda teadis ta -
ja selle kallale siis tormas tuhinaga.

     Ma ütlen lisaks veel:
     Nii pole ükski aasal karja hulgas lugu,

     kus trooni pääl on tõpra meel, -
     vaid säälgi juhtub nii, kus inimeste sugu:
     et see, kes kangem, rusub kehvemat,
     ja kehvem - jälle kehvemat.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar