4. detsember 2020

Igatseme lund

Käes on detsembrikuu, aga maa on ikka porine ja must. Ootame nii väga lastega lund, et kirjutasime oma ootuse paberile ja kaunistasime ära. Nüüd peaks küll lumi tulema!

3. detsember 2020

Advendiküünlad

                             

Aktiivõpe teemal "Kuidas metsarahvas talvel elab"

Klassis vaatasime teemasse häälestumiseks slaidiprogrammi "Loomad talvel".

Slaide saad veelkord vaadata siit: "LOOMAD TALVEL"

 Õpetaja jagas töölehe tööjuhendiga ning lapsed lugesid selle hoolikalt läbi. Seejärel lugesime üheskoos läbi töölehe kuulamisülesande laused. Nüüd luges õpetaja ette jutukese "Kuidas metsarahvas talvel elab?" (lugu pärineb 1970. aasta "Tähekesest" nr 1) ja lapsed täitsid kuulamise ajal kuulamisülesannet.


Seejärel jagas õpetaja lastele teise töölehekese lauseribadega. Lugesime laused üheskoos hoolega läbi ja selgitasime ka samal ajal uusi sõnu. Õpetaja luges uuesti jutukese ette ning lapsed järjestasid laused õigesse järjekorda. Ühiselt kontrollisime, et laused oleksid õigesti nummerdatud. Nüüd lõikasime lauseribad välja ja kleepisime vihikusse (muidugi nüüd juba õiges järjekorras).

Tekstis olid osad sõnad allajoonitud. Need kirjutasime vihikusse ja proovisime põhjendada sõnade keelereegleid. See osutus üsna keeruliseks ülesandeks, aga üheskoos saime lõpuks hakkama =)


Nüüd mängisime lausete moodustamise mängu, kus tuli lauseid koostada täringul olevate loomade kohta ning abiks olid sedelid omadussõnade ja ajamäärsõnadega:

Õppemängud:
"LOOMAD JA LINNUD TALVEL"
"LOOMAD TALVEL"

1. detsember 2020

Metskits ja põder

Täna tegelesime metskitse ja põdra uurimisega. Loodusõpetusetunni algul toimus väike arutlus, mida keegi metskitsest ja põdrast teab. Selgus, et teati üsna palju. Seejärel vaatasime õpetlikke loodusfilme, täitsime filmide ja õpiku põhjal töövihiku ülesandeid. Filmidest saime päris suurel hulgal uusi teadmisi nende toredate loomade kohta. 

Eesti keele tunnis kuulasime jutukest "Kitseke ja metsavaht". Lugu jutustas kurjast salakütist, kes jahtis kitsekest ja tulistas teda. Õnneks päästis metsavaht kitsekese elu ning ravis ta terveks. Selle loo kohta oli õpetajal koostatud lauseloto. Lausekaardid tuli järjestada õigesse järjekorda, lahti lõigata ja kleepida jutukesena vihikusse.  Nõnda saime harjutada lugemist, aga ka käelist tegevust.

                                   
Lugu pärineb sellest toredast vanast õpikust:
                                   
                                              Tööleht nägi välja selline: