14. jaanuar 2021

Kordasime teemat "LOOMARIIK"

 Kuna järgmisel nädalal on loomade peale hindeline töö, siis tänases tunnis kordasime.

Matemaatikatunni algul nuputasime, kui vana on kits Minni, küülik Käku ja mitu ussikest sõi kurg =)


Nüüd tuletasime meelde loomariigi rühmad:


Kordamist vajasid ka loomade kehaosad, mille kohta täitsime ka töölehte:

Koduloomade ja nende poegade nimetustest saime tahvlile lausa piltskeemi:


Arvutitunnis mängisime õppemänge. Neid saad veelkord mängida siit:

13. jaanuar 2021

Õppisime täisnurka ning nautisime vaadet aknast

 Iga matemaatikatunni algul harjutame peast arvutamist. Õpetaja tõstab üles tehtekaardi, lapsed näitavad arvukaartidega vastust:


Nüüd nuputasime, mitu kolmnurka ja ruutu on joonisel:


Voltisime õpetaja juhendamisel paberit ja saime nõnda teada, mis on täisnurk =)

Õpetaja näitas nippe, kuidas kolmnurkse joonlaua, tavalise joonlaua, paberitüki ja malli abil saab täisnurka määrata:

Harjutasime kraade ka praktikas =) 90 kraadi ja 180 kraadi tulid hästi välja, aga 360 kraadi tekitas juba raskusi =)

Nüüd tegime töövihikus ülesandeid:

Tööõpetuse tunnis oli vaja joonlauaga täpselt mõõta aknaraame ning jälgida, et aknaraamidel ikka korralikult täisnurgad oleksid =)
Töö tegemisel kasutasime ära vanade kalendrite pilte ja erinevaid loodusfotosid. Ja muidugi on ühel aknal ees ka kenad kardinad.


"Talvine puu"