16. aprill 2021

Viimane veerandi päev =)

Tere, armas õpilane!

Kuna õpetaja võttis endale peale teist vaktsiinisüsti igaks juhuks tervisepäeva, siis leppisime kokku, et täna veebitunde ei toimu.

1. Loe mõnda toredat raamatut.

2. Harjuta kirjutama etteütlust (vaata esmaspäevast postitust).

3. Mine õue ja tegele liikuvate tegevustega (ära unusta täita ka sammuralli tabelit ning liikumisbingot)!

                               MÕNUSAT PÄIKSELIST VAHEAEGA!15. aprill 2021

Üldõpetus teemal "Kodumasinad" 1

 EESTI KEEL + INIMESEÕPETUS

Tänasesse teemasse häälestumiseks mõistatasime kõigepealt tänapäevaseid mõistatusi:

Arutlesime, mis esemed asendasid vanasti neid tänapäevaseid kodumasinaid. Õpetaja näitas pilte ja kirjeldas, kuidas neid kasutati.

Tolmuimejat asendas luud:

Pesu pesti käsitsi ja abiks võeti pesulaud:

Pesu triigiti söetriikrauaga (kuumad söed pandi triikraua sisse ja need siis kuumutasid triikrauda):
Kohviube jahvatati kohviveskiga:


Elektrit ei olnud ja valgust andis õlilamp:


Lõnga kedrati vokiga:


Jõukamad inimesed said endale lubada õmblusmasinat:

Nüüd nuputasime töövihiku harjutuse kallal:

Töövihikust saime vihje tänase luuletuse teemale:
Kõigepealt luges õpetaja luuletuse ette, siis harjutas igaüks omaette ning seejärel loosis õpetaja  luuletuse ettelugejad nimepulkadega:

Täitsime koos paar töövihiku harjutust. Ühtlasi saime üle korrata nimede kirjutamise reeglid ning meelde tuletada sidesõnad.


MATEMAATIKA

Ka matemaatikatunnis olid vestlusteemaks kodumasinad. Tuletasime meelde pikkus- ja raskusühikud ning täna õppisime ka mahuühikuid.
Kõigeoealt vaatasime teemasse sissejuhatuseks videot:

Nüüd panime oma teadmised proovile töövihiku ülesannetes:

Armas HARALD! Palju õnne sünnipäevaks!

 

Soovivad õpetaja Marju ja klassikaaslased.

14. aprill 2021

Üldõpetus teemal "Kevade märgid" 3

 EESTI KEEL + KUNST

Kuulasime plaadilt kahte luuletust näitelaja Andres Otsa ja õpetaja Ene Hiiepuu esituses. Nüüd lugesime neid luuletusi ka ise ja arutlesime nende üle. 

Koostasime nende kahe luuletuse kohta  Venn´i diagrammi:
Õpikus oli veel kaks toredat kevadist luuletust. Lugesime neidki:

Nüüd valis iga laps omale ühe luuletuse, mis enim meeldis, kirjutas selle imeilusa käekirjaga A5 suurusele abijoontega paberile.
Luuletuse ärakirja kleepisime A4 suurusele pikkupidi paberile.
Seejärel kaunistasime pildi luuletuse teemaga sobivate joonistustega.
Õpetaja ootab fotosid laste ilusatest kevadistest kaunistatud luuletustest oma meilile.

MATEMAATIKA

Eesti keele tunnis lugesime luuletusest, kuid kevadine tuul puhub laiali talvist prahti. Ka metsa alt võib kevadeti leida inimeste jäetud prügi, mis on lume alt välja sulanud.

Nüüd arvutasime ja selgitasime välja, kes on prügi metsa alla jätnud =)


Lahendasime koos ülesandeid vihikusse:

13. aprill 2021

Üldõpetus teemal "Kevade märgid" 2

Ka täna olime kevade lainel ja kõik õppeülesanded olid seotud selle teemaga.

EESTI KEEL

Lugesime õpikust pala "Kevade märgid" 2. osa:

Arutlesime pala üle ning otsisime tekstist kevade märke.

Nüüd täitsime jutu põhjal töölehel olevat skeemi:

Tuletasime meelde koma kasutamise reeglid. Abiks oli tahvli kohal hõljuvad reeglipilved =)
Tegime töölehel selle kohta ka harjutust:

LOODUSÕPETUS
Loodusõpetuse tundide raames tegelevad lapsed hetkel kahe projektiga.
1. "Pungade puhkemise katse"
2. Õuesõppetunni töölehega:

EESTI KEEL + MATEMAATIKA + KUNST

Iseseisva tööna toimetasid lapsed kompleksülesannete kallal. Töölehel on omavahel lõimitud nii eesti keel, matemaatika kui ka kunstiõpetus. Eesti keele ülesandena on teksti lugemine ja tekstist arusaamine, matemaatikas arvutamine ning kunstis teksti põhjal A4 paberile pildi joonistamine.

                                                       TOREDAT TEGUTSEMIST!

12. aprill 2021

"Kevade märgid" 1

Oleme juba neli nädalat kenasti distantsõppega hakkama saanud ja nüüd on veel see nädal vastu pidada, sest siis saame ühe nädala puhata. Lapsed on olnud ülitublid ja oleme kõik asjad saanud ära teha. Kõige rohkem tunneme puudust rühmatöödest ja toredatest õppemängudest.  Aga lohutuseks on see, et näeme-kuuleme iga päev teineteist ja saame omavahel suhelda.

EESTI KEEL

Tunni algul tuletas õpetaja meelde loodusõpetuse töölehtede täitmise:


Töölehed olid sissejuhatuseks tänasele teemale "Kevade märgid". Lugesime samanimelist lugemispala oma vanast õpikust lk 112. Algul luges loo ette õpetaja ja selgitas uusi sõnu. Seejärel harjutas igaüks omaette ning ettelugejad loosisime nimepulkadega.

Esmaspäeviti harjutame ka etteütluse kirjutamist. Nii ka täna. Tekst ikka teemakohaselt kevadest.
ISESEISEV TÖÖ:
harjuta etteütlust vigadeta kirjutama.

MATEMAATIKA
Tänane tunni töö oli töölehel. Kõigepealt selgitas õpetaja ülesanded üksipulgi lahti. Seejärel jäid lapsed iseseisvalt töölehe kallal pusima, sest õpetajal oli endal  vahepeal 4. klassi inglise keele tund.
Seejärel saime taas kokku kell 11.00.


Veebitunnis harjutasime peastarvutamist. Üle sai korratud nii korrutustabel kui ka tehete järjekorra reeglid. Õpetaja näitas lastele tehtekaarti, lapsed kirjutasid vastuse paberile ja  nõnda saime koos kokku tahvliloto ilusa kevadise pildiga.
Nüüd kontrollisime ära töölehe vastused.