15. oktoober 2020Bee-Bot´id ja geomeetrilised kujundid

Tänases veerandi viimases matemaatikatunnis harjutasime veelkord geomeetrilisi kujundeid. Töölehte täites võis sõbraga nõu pidada, sest mitu pead on ikka mitu pead =)


Kel tööleht valmis, sai asuda mängima. Mängulaual samuti geomeetrilised kujundid. Kõigepealt tuli võtta sedel ja lugeda, millisest kujundist on seal jutt:

Nüüd oli vaja programmeerida Bee-Bot´i robotile sobiv teekond sedelil kirjeldatud kujundini jõudmiseks. Loomulikult tekitas see klassis parajalt elevust. Mäng õpetas lastele üksteisega arvestamist ja koostööoskust. Unustasime peaaegu söögivahetunnigi ära. Peale söömist kiirustasid lapsed kohe ruttu klassi tagasi mängima =) 
Mänguväljade meisterdamiseks kulus õpetajal küll terve eilne õhtu, aga see oli laste rõõmu nähes seda väärt =)

Muinasjutt "Lumeeit"

                                           

Lugesime koos klassiga muinasjuttu "Lumeeit". Lugu jutustas kahest tüdrukust, üks oli virk ja tubli, teine laisk. Nagu muinasjutus ikka, sai töökas tüdruk oma headuse eest palgaks palju kulda, laisk ja kuri tüdruk pidi aga eluks ajaks jääma pigiseks.

Nüüd jagas õpetaja igale lapsele osa, mida harjutati soravalt ja ilmekalt lugema. Seejärel lugesid lapsed oma osa klassi ees:

Järjestasime pildid ja lausekaardid õigesse järjekorda. Üks pilt jäi ilma lausekaardita, sellele mõtlesime ise jutu järgi teksti.  Seejärel jutustasime piltkava abil veelkord seda muinasjuttu.

Koostasime töövihikusse kahe peategelase kohta Venni diagrammi:
                                          
Moodustasime piltide kohta küsimusi.

Kuid lisaks küsilausetele on olemas veel jutustavad laused, hüüdlaused, soovlaused ja käsklaused.
Töölehel leppisime kõigepealt kokku leppemärgid ja seejärel nuputasime, millise lausega on tegu:

Järgmises harjutuses arutlesime kas lause on õige või vale. Päris mitu lauset nõudis tähelepanelikku lugemist, kus õpetaja tahtis lapsi veidi ninapidi vedada =)


Nüüd täitsime lugemispäevikut:
13. oktoober 2020

Aktiivõpe teemal "Muinasjutt lillhernest"

Eelmisel nädalal rääkisime tervislikust toitumisest, vaatasime slaide ja täitsime töölehti.


Teame nüüd, et köögiviljad on meile väga kasulikud. Seetõttu valiski õpetaja tänase päeva teemaks herned. 

Kui siilide kohta tegime aktiivõppetundi rühmatööna, siis seekord õppis igaüks iseseisvalt ja püüdis oma ülesannetega täitsa ise hakkama saada. Töölehel olevad ülesanded olid omavahel seotud, aga õnneks oli lastele tegutsemiseks abiks tööjuhend. Muidugi oli vajadusel õpetaja abiks ja koos kontrollisime tahvlilt kõik ülesanded ära ka.

Kõigepealt uurisime aedhernest ning täitsime töölehe abil lünkharjutust:

Seejärel võtsime ette töölehe "Muinasjutt lillhernest". Kõige enne tuleb hoolikalt läbi lugeda tööjuhend =)

Nüüd lugesime läbi lünkteksti. Selle järgi lõikasime välja lausekaardid, panime laused lünkteksti põhjal õigesse järjekorda. Õpetaja pani oma jutu kokku dokumendikaamera all ja seejärel lugesime-kontrollisime oma jutukese koos ära. Kui jutuke õigesti koos, kleepisime selle omale töölehele:


Lauseloto põhjal täitsime omakorda ära lünkteksti lüngad. Kontrollisime taas koos oma töö ära:

Kõige lõpuks vastasime jutukese kohta küsimustele:
                                             

                                            

Et taimed hästi kasvada saaksid, aitavad aias mulda kobestada aia abilised vihmaussid. Tahvlidoominod kokku pannes saime teada, et maailma kõige pikem vihmauss võib kasvada lausa kuni 1 meetri pikkuseks. No ei tea, kas on tore, kui selline volask nina mullast välja pistaks =)

Nüüd sai iga laps endale oma "vihmaussi" koos arvutamisülesannetega.

                                       
Kel kõik õppeülesanded valmis, nuputas, mis pildil valesti =)