24. september 2018

Sügisandide näitus

Meie algklassiperes on traditsiooniks saanud, et sügise sünnipäeva tähistame me näitusega. Seekordne näitus jäi küll varasemate aastatega pisut tagasihoidlikumaks, aga eks ole sel süüd ka kuival ja palaval suvel ning paljud aiasaadused juba ammu üles võetud ning võib-olla ka patta pandud =)

Mänguline spordipäev

Reedel toimus meil mänguline spordipäev. Kuigi ilmateade lubas suvist ilma - lausa kuni 25 kraadi sooja, siis tegelikult nii ei läinud. Hommik tervitas meid pilvede ja jaheda tuulega. Kõigepealt rivistus terve algklassipere ühte viirgu:

Nüüd kirjutas õpetaja Monika igale lapsele käe peale numbri ning numbrite järgi jagunesime kaheksaks rühmaks. Kuna mina olin number 5 rühma juht, siis sain pildi peale püüda vaid oma rühma ja minu rühmaga võistleva number 6. rühma lapsi. Meie klassist sattus nendesse rühmadesse Karl-August, Luise Susanna ja Laura.Kui kaks ala olid läbitud hakkas sadama vihma ning me läksime suurde võimlasse. Õpetaja Monika mõtles käigupealt meile uued võistlused välja ja spordipäev läks rõõmsalt edasi:Peale spordipäeva läks ilm muidugi ilusaks ja soojaks =)

20. september 2018

"Päikese perekond"

Vaatasime videot:Seadsime tahvlile üles oma Päikesesüsteemi:


Õppisime planeetide nimetusi - kuid seekord inglise keeles =)

Seejärel uurisime Päikesesüsteemi kohta oma õpikust.

Tunni lõpus loosisime järgmise tunni projekti teemad ja lapsed jagasid end paaridesse või rühma.
Iga rühm sai endale ühe planeedi nimetuse. Kodus uurivad ja koguvad lapsed oma planeedi kohta infot ja järgmises loodusõpetuse tunnis hakkavad kogutud infost kokku panema projekti.

Lisamaterjal kodus vaatamiseks:

19. september 2018

Vahva liiklustund!

Igal sügisel käivad meil liiklusnädala raames politseinikud koolis rääkimas ohutust liiklemisest. Nii ka seekord. Kuid täna oli loeng pisut teistmoodi kui tavaliselt. Muidugi rääkisid politseikadetid meile ka ohutust liiklemisest, näitasid meile liiklusmärke ja kontrollisid, kas lapsed liiklusmärke ka tunnevad. Meie klassi Karl-August oskas liiklusmärke nimetada lausa liikluseeskirjades kirjeldatud sõnadega. Väga tubli!

 Nüüd suundusime õue. Kõigepealt näidati tüdrukutele politseiautot, pandi peale sireenid ja vilgutati tulesid. Täitsa vabatahtlikult sai ka politseiautosse istuda =)

Samal ajal näitasid poisid ette oma jalgrattad ning politseikadetid vaatasid üle, kas rattavarustus on korras. Vajadusel anti näpunäiteid kaasa. Karl-August tuli täna kooli oma täitsa uue, eile kingiks saadud rattaga, ning sai politseinikelt kiita oma eeskujulikult korras ratta eest =)


Nüüd said poisid politseiautot uudistada:

 Ka tüdrukute rattad vaadati üle:
Aitäh politseikadettidele vahva ja õpetliku liiklustunni eest! Usun, et nii mõnestki koolijütsist kasvab teile kindlasti järelkasvu.

Üldõpetuse teema "Arvsõnad"

Kaks päeva oleme tegelenud eesti keele ja matemaatika tundides teemaga "Arvsõnad". Teemasse häälestumiseks lugesime väikest koomiksit:

Nüüd uurisime oma eesti keele õpikust arvsõnade kirjutamise reeglite kohta:

Püüdsime lugeda teksti, kus trükitud arvude asemel tuli lugeda neid arvsõnadena ka õiges käändes. See osutus päris keeruliseks ülesandeks:
Tegime töövihikuharjutusi ja kontrollisime oma tööd tahvlilt:
Nüüd jagas õpetaja töölehe ning sünkroonis koos õpetajaga täitsime-kontrollisime oma tööd, see tähendab, et õpetaja täitis dokumendikaamera all oma töölehte samaaegselt koos õpilastega:

Vahepeal puhkasime kätt ja mängisime arvude järjestamise mängu. Õpetaja jagas igale lapsele ühe arvukaardi. Õpetaja märguande peale pidid lapsed end järjestama täielikus vaikuses arvude kasvavas järjekorras. Seejärel selgitas iga laps, kuidas kirjutatakse tema arvukaardil olevat arvu arvsõnadena:

Nüüd olime end veidi liigutanud ja sirutanud ning proovisime oma teadmisi proovile panna matemaatika töövihikut  täites.

Õpetaja luges ette teabeteksti meie rahvusloomast hundist ("Eneke" I). Lapsed kuulasid teksti ja kuulamise ajal kirjutasid vihikusse kuuldud arvud. Pärast kirjutasime arvudele järele arvsõnad. Oma töö kontrollimiseks kirjutasime harjutuse ka tahvlile: