20. veebruar 2018

Aktiivõpe "Mõtle, uuri, avasta"

Eelmisel nädalal tegelesime aktiivõppega. Seekordse aktiivõppe teema oli "Mõtle, uuri ja avasta". Mitte alati ei ole elus tähtis tekkinud küsimustele vastamisel meie teadmised, vaid vahel on hoopis olulisem osata vajalikku infot otsida raamatutest. Aga missugune on see õige raamat, kust seda teavet otsida? Just seda me eile harjutasimegi. Kõigepealt jagasid lapsed endid  rühmadeks. Igale rühmale oli õpetaja koostanud küsimustiku. Küsimused oli väga erinevatest valdkondadest: lindudest-loomadest, leiutistest, kunstnikest, kirjanikest, maailma kuulsatest paikadest, loodusnähtustest, müütilistest olenditest, inglise keelest, võõrsõnadest kuni jalgpallini välja. Lastel tuli raamatute hulgast leida see õige ja oma küsimustele vastused otsida. Seekord oli õpetaja eesmärgiks õpetada koos töötamist ja iga küsimuse korral harjutada ühist saadud info läbi arutamist ja õppida oma tööd ka kaaslastele esitlema. Tööde esitlemisel selgusid ka mõned apsud ehk mis juhtub siis, kui teksti väga põhjalikult ei loe ja vaatad ainult pilte =)

               Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar