1. märts 2017

Mõõtühikute maailmas

Meie ajarännak mõõtühikute maailma algas juba mitu päeva tagasi. Uurisime, millised olid mõõtühikud vanal ajal ja millised nüüd. Meie uurimistöös oli meil abiks tore raamat "Küünrast kilogrammini":


Eile keskendusime esemete kaalumisele ning kaalu- ehk raskusühikutele. Vanasti ei teadnud inimesed midagi ei mõõtühikuist ega mõõteriistadest. Nad otsustasid esemete suuruse üle neid omavahel võrreldes või käes kaaludes. Hiljem, kui oli vaja hakata kaupu vahetama eri maade vahel, sai täpne kaalumine ja mõõtmine oluliseks  ning  leiutati esimesed kaalud.


Ka õpetajal olid kaasas pildid erinevatest kaaludest ja ka üks päris kaal:


Tuletasime meelde nii pikkus- kui kaaluühikud:


Töövihikus oli nuputamisülesanne loomade kehakaalu kohta.


Tegime veel teisigi ülesandeid, kus ikka teemaks mõõtühikud.

Tänases tunnis rääkisime pikkusühikutest. Uurisime, millised olid pikkusühikute nimetused vanasti ja millised tänapäeval:


Kõige paremini saavad asjad selgeks praktilises töös. Nõnda me siis tegime rühmatööd: mõõtsime ja märkisime saadud tulemused loodusõpetuse töövihikusse:


Kuna ühes ülesandes pidime kirjutama lapsed üles pikkus järjekorras, siis sättisime end ritta, õpetaja tegi pilti ja laadis pildid läbi arvuti kohe ka tahvlile. Nüüd oli väga mõnus laste nimed töövihikusse õiges järjekorras kirjutada. Ühtlasi saime üle korrata eesti keele tunnis õpitud keelereegli - nimed kirjutame suure algustähega =)


Arvutitunnis sai mõõtühikuid veelkord üle korratud.

Lugesime mõõtühikute kohta siit: MÕÕTÜHIKUD

Harjutasime mõõtühikuid siit: MÕÕTÜHIKUTE VIKTORIIN

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar