19. september 2018

Üldõpetuse teema "Arvsõnad"

Kaks päeva oleme tegelenud eesti keele ja matemaatika tundides teemaga "Arvsõnad". Teemasse häälestumiseks lugesime väikest koomiksit:

Nüüd uurisime oma eesti keele õpikust arvsõnade kirjutamise reeglite kohta:

Püüdsime lugeda teksti, kus trükitud arvude asemel tuli lugeda neid arvsõnadena ka õiges käändes. See osutus päris keeruliseks ülesandeks:
Tegime töövihikuharjutusi ja kontrollisime oma tööd tahvlilt:
Nüüd jagas õpetaja töölehe ning sünkroonis koos õpetajaga täitsime-kontrollisime oma tööd, see tähendab, et õpetaja täitis dokumendikaamera all oma töölehte samaaegselt koos õpilastega:

Vahepeal puhkasime kätt ja mängisime arvude järjestamise mängu. Õpetaja jagas igale lapsele ühe arvukaardi. Õpetaja märguande peale pidid lapsed end järjestama täielikus vaikuses arvude kasvavas järjekorras. Seejärel selgitas iga laps, kuidas kirjutatakse tema arvukaardil olevat arvu arvsõnadena:

Nüüd olime end veidi liigutanud ja sirutanud ning proovisime oma teadmisi proovile panna matemaatika töövihikut  täites.

Õpetaja luges ette teabeteksti meie rahvusloomast hundist ("Eneke" I). Lapsed kuulasid teksti ja kuulamise ajal kirjutasid vihikusse kuuldud arvud. Pärast kirjutasime arvudele järele arvsõnad. Oma töö kontrollimiseks kirjutasime harjutuse ka tahvlile:

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar