12. september 2018

Aktiivõpe teemal "Kirjutusmaterjalid läbi aegade"

Nädala alguses oli klassi seinale ilmunud näitus kirjutusvahendite ajaloost, mida sai mitu päeva uudistada:

                                                 
Tänases tunnis luges õpetaja teemasse häälestuseks ette loo "Sõnade püüdmine" (P. Hiisjärve eesti keele õpik):

Nüüd vaatasime Oru kooli õpetaja Elina Veeringu koostatud slaidiprogrammi "Enne paberi leiutamist":Õpetaja näitas oma vanaisa sulepead ja tindipoti alust ning õpetaja enda täitesulepead, millega õpetaja kirjutas kui oli algklassiõpilane:


Seejärel jagasime klassi kuueks rühmaks, iga rühma esindaja loosis ühe kirjutusmaterjali nimetuse (kivi, savi, vahatahvel, papüürus, pärgament, paber).Info kogumisel sai abi näituselt, raamatutest "Roosulest arvutitekstini" ja "Leiutiste raamat" ning õpetaja koostatud lisamaterjalidest.

Pärast esitleti valminud uurimistööd ka kaaslastele.
(Tüdrukute arvates tol ajal grammatikareegleid veel ei tuntud =) )


Töö hindamisel arvestas õpetaja seda, kuidas lapsed koostööd tegid, töö sisukust ja teemale vastavust ning muidugi ka, kuidas iga rühm oma tööd klassi ees esitles.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar