12. aprill 2021

"Kevade märgid" 1

Oleme juba neli nädalat kenasti distantsõppega hakkama saanud ja nüüd on veel see nädal vastu pidada, sest siis saame ühe nädala puhata. Lapsed on olnud ülitublid ja oleme kõik asjad saanud ära teha. Kõige rohkem tunneme puudust rühmatöödest ja toredatest õppemängudest.  Aga lohutuseks on see, et näeme-kuuleme iga päev teineteist ja saame omavahel suhelda.

EESTI KEEL

Tunni algul tuletas õpetaja meelde loodusõpetuse töölehtede täitmise:


Töölehed olid sissejuhatuseks tänasele teemale "Kevade märgid". Lugesime samanimelist lugemispala oma vanast õpikust lk 112. Algul luges loo ette õpetaja ja selgitas uusi sõnu. Seejärel harjutas igaüks omaette ning ettelugejad loosisime nimepulkadega.

Esmaspäeviti harjutame ka etteütluse kirjutamist. Nii ka täna. Tekst ikka teemakohaselt kevadest.
ISESEISEV TÖÖ:
harjuta etteütlust vigadeta kirjutama.

MATEMAATIKA
Tänane tunni töö oli töölehel. Kõigepealt selgitas õpetaja ülesanded üksipulgi lahti. Seejärel jäid lapsed iseseisvalt töölehe kallal pusima, sest õpetajal oli endal  vahepeal 4. klassi inglise keele tund.
Seejärel saime taas kokku kell 11.00.


Veebitunnis harjutasime peastarvutamist. Üle sai korratud nii korrutustabel kui ka tehete järjekorra reeglid. Õpetaja näitas lastele tehtekaarti, lapsed kirjutasid vastuse paberile ja  nõnda saime koos kokku tahvliloto ilusa kevadise pildiga.
Nüüd kontrollisime ära töölehe vastused. 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar