13. november 2020

Aktiivõpe teemal "Jänes, siil ja orav" 1. nädal

Selle nädala pühendasime meie kodumaistele loomadele jänesele, siilile ja oravale. 
Teisipäeval lugesime pala "Jänese sügis" ja täitsime loetu põhjal töölehte:

Kordasime keeleõpetuse reegleid ja koos läbiarutades saime valmis sellise töölehe:

Kolmapäevane päev oli paaristöö päev. Paarid loosisime seekord mängukaartidega (tuli leida enda kaardiga täpselt samasugune kaart):

Kõigepealt tegime "jooksvat etteütlust". Õpetaja kinnitas klassi seintele, laudadele, kapipealsetele tekstid.

Leppisime kokku, kus on iga rühma jaoks oma kindel koht, kust teksti lugeda. Kõigepealt lippas üks paarilistest teksti juurde, jättis terve lause meelde ja dikteeris selle oma kaaslasele ette. Pool tekstist oli sinist, teine pool musta värvi. Üks paarilistest dikteeris sinise osa tekstist ja seejärel vahetati osad ning ettelugejast sai nüüd kirjutaja.
                                            

Kui tekst kirjutatud, sai iga rühm omale kontroll-lehe, et töö üle kontrollida ja vead ära parandada.
Seejärel asuti koos täitma  sellesama teksti põhjal töölehte:

Nüüd olime piisavalt lugenud-kirjutanud ning paras aeg hakata arvutama. Ka matemaatika töölehel olid ülesanded ikka samadest tegelastest. Töölehel saime harjutada nii peastarvutamist kui ka kirjalikku liitmist ja lahutamist. Lisaks saime teada igasuguseid huvitavaid asju nii siili, orava kui ka jänese kohta:

Kiiremad arvutajad said lisatööna arvutamis-värvimistöö "Orav":

Neljapäeva alustasime kuulamisülesandega. Õpetaja luges oravast loo kaks korda ette, seejärel täitsid lapsed kuulamisülesande kohta töölehte: 

Õpetaja kirjutas tahvlile lauseid. Lapsed järjestasid need õigesse järjekorda ning kirjutasid ilusa käekirjaga vihikusse:

Reedel kuulasime teemasse häälestumiseks laulukest "Orav üles-alla":

Lugesime jutukest "Orav". Saime teada, et orav ei ela ainult metsades, vaid ka parkides ja linnades.


Otsisime tekstist sõnu, mis vastavad küsimustele mida teeb/mida teevad?
Vaatasime videot pargioravate tegemistest:

Nüüd harjutasime juba kolmapäeval paaristöös tuttavaks saanud etteütlust ning kirjutasime selle ka vihikusse. Kodus jääb seda veel läbi harjutada-kirjutada, et järgmisel nädalal selle peale hindeline etteütlus teha. 

Matemaatikatunnis nuputasime oravate kohta tekstülesandeid. Ülesanded pärinevad hästi-hästi vanast matemaatikaõpikust =)

Seejärel jätkasime oma "Arvuta-värvi" töölehte:
                                                            
Kunstitunnis joonistasime taimemotiivides jäneseid, oravaid ja siile, kuid neid töid saame blogis näidata alles järgmisel nädalal.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar