4. veebruar 2020

Matemaatika tund

Matemaatika tundides drillime hoolega arvutamist. Iga tunni algul teeme peastarvutamist. Seekord tuli arvutamisloto vastuseks tore autodega pilt:Nüüd loosisime lapsed nelja rühma ja iga rühm sai endale "nime". Nimedeks olid "Ühekohalised arvud", "Kahekohalised arvud", "Ühekohalised järgarvud, "Kahekohalised järgarvud". Õpetaja seisis nii, et kõik lapsed õpetajat näeksid ning hakkas lastele näitama sedeleid erinevate arvudega. Õige vastuse võis öelda rühm, kelle rühma see arvukaart sobis. Kui rühm ütles õigesti, sai ta kaardi endale. Kui eksis või ei pannud õigel ajal tähele, sai kaardi õpetaja. Pärast lugesime kaardid üle ja võitjaks rühmaks osutus see rühm, kel oli kogutud kõige rohkem kaarte:Tuletasime meelde liitmise ja lahutamise seose:
   

Kordasime üle tekstülesannete lahendamise etapid ning lahendasime tekstülesandeid:
                                     

Tegime töölehte ja kontrollisime oma vastused tahvlilt ära. Kõige kiiremad arvutajad olid MARTTI, MELANY, JESPER, RASMUS ja ROBIN.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar